در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

لرستان / خرم آباد

نخستین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان ملی 5178 نمایش

زمان برگزاری : 8 مهر 1395 زمان اتمام : 9 مهر 1395
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هدف از برگزاری نخستین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان، آشنا ساختن هرچه بیشتر پژوهشگران جوان با طب سنتی ایرانی و تأثیر این طب در پیشگیری از سرطان و درمان آن می باشد. هدفی که بدون شک دستیابی به آن میسر نمی شود جز با گسترش پژوهش های مبتنی بر شواهد در تمامی حیطه های مرتبط. امید است با مشارکت حداکثری دانشجویان پژوهشگر دانشگاه های مختلف علوم پزشکی، زمینه بحث و تبادل نظری سازنده فراهم گردد تا بتوانیم اعتلای هرچه بیشتر کشور عزیزمان ایران را شاهد باشیم.

وب سایت : nctmc.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 تیر 1395
آدرس دبیرخانه : خرم آباد - کیلومتر 3 جاده بروجرد -مجتمع دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان - معاونت تحقیقات و فناوری - دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
محل برگزاری : خرم آباد
شماره تلفن تماس :
شماره فکس : 06633120192
ایمیل : info@nctmc.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 شهریور 1395
محور ها : ۱) طب سنتی و پیشگیری از سرطان
۲) طب سنتی و درمان سرطان
۳) سرطان و باور جوامع محلی
۴) جایگاه طب سنتی در ادیان
۵) طب سوزنی و سرطان
۶) طب سنتی و طب نوین با رویکرد تلفیقی
محورهای جانبی کنگره
۱) اپیدمیولوژی سرطان
۲) مطالعات بنیادی در سرطان
۳) آلودگی های زیست محیطی و سرطان

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


نخستین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و سرطان