در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

همایش توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامح محلی ملی 7326 نمایش

زمان برگزاری : 21 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 22 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه مازندران
امروزه گردشگري در جهان توسعه فراواني يافته و بسياري از کشورها از اين رهيافت توانسته اند به منافع اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی از جمله ایجاد اشتغال زایی، کسب درآمد، توسعه و تعامل اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و غیره دست یابند. بر این اساس امروزه مطالعات زيادي در سطح جهان پيرامون توسعه فعاليت­هاي گردشگری در مراکز آموزش عالی صورت ­گرفته­ است. دانشگاه­ها با رسالت توسعه ­ای که در این زمینه دارند، می ­توانند با انتشار جدیدترین پژوهش ­های خود پیوند بین دانشگاه­ها و مراکز اجرایی را استحکام بخشیده و شرایط را برای برنامه ­ریزی کارا فراهم سازند. دانشگاه مازندران نیز به عنوان دانشگاه مادر در قطب گردشگری شمال کشور، در شهر گردشگر پذیر بابلسر واقع شده است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/pgcf95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مازندران - بابلسر
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : CSTD@umz.ac.ir
محور ها : گردشگري و توسعه پايدار (اجتماعی - اقتصادی و محیطی- کالبدی)جوامع محلی
گردشگری فرهنگی و هنری (رویداد ، میراث، موزه ها،موسیقی محلی، ادبیات و صنایع دستی) و توسعه جوامع محلی
گردشگری مبتنی بر طبیعت، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه جوامع محلی( مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی، اكوسيستم هاي آبي وتالابي، سواحل)
گردشگري روستایی،عشایری و کشاورزی و توسعه جوامع محلی
گردشگري مذهبي، آیین­های مذهبی و توسعه اجتماعات محلی و توسعه جوامع محلی
گردشگري، اقتصاد ملي و توسعه اقتصادی جوامع محلی
آسيب­ شناسي مديريت گردشگري در ايران با تأکید بر توسعه جوامع محلی(دولت، نهادهای غیر دولتی و هماهنگی­های بین سازمانی )
گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه جوامع محلی
گردشگري، اصالت بخشی، بازساخت و تجدید حیات جوامع محلی
گردشگري، زنان و توسعه جوامع محلی

طبقه بندی ها : جغرافیا ، کشاورزی ، محیط زیست ،


همایش توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامح محلی