در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به گلستان سعدی ملی 2918 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی با مشارکت اندیشگاه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نخستین همایش متن پژوهی ادبی با همت هسته‌ی مطالعات ادبی و متن پژوهی و مشارکت اندیشگاه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1395 برگزار خواهد شد. موضوع این همایش، نگاهی تازه به گلستان سعدی و هدف از برگزاری آن، آگاهی یافتن از آخرین پژوهش‌های استادان و پژوهشگران ادبیات فارسی در زمینه‌ی موضوعات همایش است.

وب سایت : matnpajoohi.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
شماره تلفن تماس : 09306801370
شماره فکس :
ایمیل : matnpajoohi@gmail.com
محور ها : تحلیل متن
بلاغت و زیبایی شناسی
سبک شناسی
نقد ادبی
مطالعات بینارشته ای
مطالعات زبانی
تاریخ ادبیات
ادبیات تطبیقی
و موضوعاتی که با گلستان سعدی مرتبط باشد و رویکردی تازه به متن داشته باشد

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،
کلمات کلیدی : همایش ، اولین ، اردیبهشت 95 ، سعدی ، گلستان ، ادبی ،


نخستین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به گلستان سعدی