در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مركزی / اراک

همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) ملی 3962 نمایش

زمان برگزاری : 10 خرداد 1395 زمان اتمام : 10 خرداد 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تبیین و واکاوی اندیشه های علمی و عملی امام خمینی (ره) «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» در تعامل گفتمانی در عرصه جهانی (مذاهب و ادیان، فرهنگ ها و ملت ها، دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) بر پایه محورهای ذیل در سه بخش استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار می گردد.

وب سایت : sca.iau-arak.ac.ir/ikpeace
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 15 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه : اراک - دانشگاه آزاد اسلامی - شهرک دانشگاهی امیرکبیر- معاونت دانشجویی و فرهنگی - دبیرخانه همایش ملی امام خمینی (ره)
محل برگزاری : اراک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شماره تلفن تماس : 08633412466
شماره فکس : 08633412466
ایمیل : iau.ikp@hotmail.com
محور ها : - مفاهیم و مبادی گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)
- زمینه ها، شرایط و اقتضائات گفتگو در عرصه های مختلف در اندیشه امام خمینی (ره)
- آسیب ها و موانع گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)
- عرصه های گفتگو (بین مذاهب و ادیان، فرهنگ ها و ملت ها، دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) در اندیشه های امام خمینی (ره)
- راهبردها، تاکتیک ها و ابزارهای صلح و گفتگو در اندیشه و سیره عملی امام خمینی (ره) (پیام به گورباچف، پیام به روحانیت مسیحی، پیام به حجاج و ...)همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)