در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی ملی 3391 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 7 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران با همکاری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی اقدام به برگزاری همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی در استان مازندارن شهر بابلسر در اردیبهشت 1395 برگزار می شود.
همچنین این همایش همراه با کارگاه آموزشی 2روزه با محورهای روابط بین نسلی و سازگاری برگزار خواهد شد.

وب سایت : huss.umz.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مازندران - بالسر
شماره تلفن تماس : 01135302641 - 09111007140
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : - مفاهیم فرهنگی صلح و دوستی
- جایگاه صلح در آموزه های دینی
- جایگاه صلح در ادبیات فارسی
- جایگاه صلح در حقوق و روابط بین الملل
- مناسک و صلح
- علم و صلح
- هنر و صلح

کلمات کلیدی : همایش ، اولین ، دانشگاه مازندران ، صلح ، فرهنگ ،


همایش ملی فرهنگ صلح و دوستی