در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / جیرفت

همایش نقش موادمعدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان ملی 9445 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1394 زمان اتمام : 18 اسفند 1394
برگزار کننده : دانشگاه جیرفت . دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان را با هدف نیل به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی مفید جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی در تاریخ 18/ 12 / 1394 برگزار نماید.

وب سایت : ujmuconf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 دی 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1394
آخرین مهلت ثبت نام : 5 اسفند 1394
آدرس دبیرخانه : جیرفت : کیلومتر 8 جاده جیرفت- بندرعباس ، دانشگاه جیرفت - دبیرخانه همایش
محل برگزاری : جیرفت - دانشگاه جیرفت
شماره تلفن تماس : 03443347062
شماره فکس : 03443347062
ایمیل :
محور ها : اثرات مواد معدنی و ویتامین ها بر بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی
نقش مواد معدنی و ویتامین ها در انواع تنش ها
مواد معدنی و آلودگی های زیست محیطی
روش های نوین استفاده از مواد معدنی و ویتامین ها جهت درمان بیماری ها
نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سلامت
بیماری های مرتبط با مواد معدنی و ویتامین ها، تشخیص و درمان
فناوری نانو و مواد معدنی و ویتامین ها
نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سیستم ایمنی
مواد معدنی و ویتامین ها و تولید مثل
زیست فراهمی مواد معدنی و ویتامین ها
استفاده از مدل های حیوانی مطالعه مواد معدنی و ویتامین ها
نانو فناوری مواد معدنی و ویتامین ها در تشخیص و درمان
غنی سازی فراوردهای غذایی با مواد معدنی و ویتامین ها
مکمل های تجاری تعیین نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان به مواد معدنی و ویتامین ها
مواد معدنی و ویتامینی در تغذیه انسان، دام، طیور و آبزیان


طبقه بندی ها : کشاورزی ، دامپزشکی ،


همایش نقش موادمعدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان