در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی زنان و مدیریت در آموزش عالی ملی 3182 نمایش

زمان برگزاری : 5 اسفند 1394 زمان اتمام : 5 اسفند 1394
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هدف از برگزاری همایش زنان و مدیریت در آموزش عالی شناسایی وضعیت موجود زنان در نظام آموزش عالی کشور و محدودیتهای موجود در ارتقائ زنان در مدیریت آموزش عالی، تبیین علل و زمینه های این موضوع و شرایط و امکانات برای تغییر این وضعیت با توجه به دیدگاههای اسلام، تجارب داخلی و جهانی است.
همایش ملی زن،مدیریت و نظام آموزش عالی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه برگزار می گردد.

وب سایت : iau.wmhe.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1394
آدرس دبیرخانه : تهران - بلوار کشاورز - خیابان علیرضا دائمی خـیـابـان سـازمـان آب - دانشکـده روانـشنـاســی و عـلوم تـربـیتـی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188965618
شماره فکس :
ایمیل : info@wmhe.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 بهمن 1394
محور ها : جايگاه، نقش و الگوهاي زنان در مديريت دانشگاهی و نقش سازنده و مسئوليت پذيري آنها در تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سياسي کشور
منابع، جایگاه و نقش زنان در مدیریت دانشگاه ها و تحلیل های راهبردی (SWOT)
روش های اطلاع رسانی، ترغیب، قانع سازی و تقویت جایگاه زنان در داشبورد مدیریتی در آموزش عالی
راهكارها و مدل هاي بهره وري در حوزه اشتغال و اثرگذاري زنان در جايگاهاي مدیریتی آموزش عالی
الگوهاي موفق مديريت و رهبري زنان با رويكرد هاي رسانه، خلاقيت، كارآفريني در آموزش عالی
زمینه های فرهنگی و حضور زنان در پست های مدیریتی در آموزش عالی
زمینه های نهادی و فرا نهادی تاثیر گذار بر جذب و ارتقاء زنان در مدیریت آموزش عالی
نگرش های موجود به مدیریت زنان در آموزش عالی
مدیریت زنان در آموزش عالی، ایران و جهان
شیوه های توانمند سازی زنان جهت احراز پست های مدیریتی در آموزش عالی
ارائه الگوهای بهینه در زمینه فرهنگی و اجتماعی در راستای دست یابی زنان به پست های مدیریت در آموزش عالی
زنان و تجربیات مدیریت در آموزش عالیهمایش ملی زنان و مدیریت در آموزش عالی