در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

لرستان / بروجرد

همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی ملی 2434 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد
همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد در اردیبهشت 1395 برگزار خواهد شد.

وب سایت : hamayesh-borujerd.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 8 اردیبهشت 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : بروجرد
شماره تلفن تماس : 06642537313
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
مدیریت ورزشی
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
بیومکانیک ورزشی
و سایر موضوعات مرتبط

طبقه بندی ها : ورزش و سلامت ،


همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی