در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بوشهر / بوشهر

دومین همایش پژوهش عناصر نمایشی در ادبیات فارسی ملی 4258 نمایش

زمان برگزاری : 29 بهمن 1394 زمان اتمام : 30 بهمن 1394
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دومین همایش پژوهش عناصر نمایشی در ادبیات فارسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : iaubushehr.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 دی 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1394
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : بوشهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : conf_iau@yahoo.com
محور ها : بررسی عناصر نمایشی در متون کلاسیک ایرانی
بررسی عناصر نمایشی در شاهنامه فردوسی
بررسی عناصر نمایشی در آثار عبید زاکانی
بررسی عناصر نمایشی در حکایات بوستان و گلستان سعدی
بررسی عناصر نمایشی در حکایات کلیله و دمنه
بررسی عناصر نمایشی در تاریخ بیهقی
بررسی عناصر نمایشی در قصص عامیانه
بررسی عناصر نمایشی در مثنوی
بررسی عناصر نمایشی در خمسه نظامی
بررسی اقتباس های نمایشی برگرفته از حکایات گلستان و بوستان سعدی ، کلیله و دمنه و قصص عامیانه
بررسی اقتباس های نمایشی از آثار حماسی، داستانی، غنایی، عرفانی و... ایران در ادبیات نمایشی جهان

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ، هنر و معماری ،


دومین همایش پژوهش عناصر نمایشی در ادبیات فارسی