در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها ملی 4271 نمایش

زمان برگزاری : 30 دی 1394 زمان اتمام : 1 بهمن 1394
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی - انجمن ریاضی ایران
آنالیز هارمونیک، سهم قابل توجهی از پژوهش‌های اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای ریاضی کشور را به خود اختصاص داده است و بخش مهمی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در این زمینه را نیز ریاضیدانان ایرانی انجام می‌دهند. به علاوه، این زمینۀ تخصصی نه تنها رده‌های متعددی از رده‌بندی موضوعی ریاضی را پوشش می‌دهد و با رده‌های بسیاری نیز مرتبط است، بلکه در طیف وسیع و متنوعی از علوم کاربرد دارد.
لذا ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر در این زمینه، ضروری به نظر رسید و در پی آن، همراهی جمعی از صاحب‌نظران در آنالیز هارمونیک مجرد و کاربردی، منجر به پیشنهاد برگزاری سمینارهای سالانه در این زمینه شد. این پیشنهاد با تصویب انجمن ریاضی ایران مواجه گردید تا با تحقق این رخداد علمی از آغاز دهۀ جاری، راه برای ارتقای کمی و کیفی ایران در حد یک مرجع بین‌المللی در زمینۀ آنالیز هارمونیک و کاربردها، هموار شود.

وب سایت : www.isha.iut.ac.ir/shaa/4
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آبان 1394
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس : 02634510004
شماره فکس :
ایمیل : shaa4@khu.ac.ir
محور ها : تمرکز چهارمین سمینار روی محورهای زیر است:
آنالیز هارمونیک مجرد
گروه‌های کوانتومی
فضاهای عملگری
نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
در حالت کلی، در بخش نظری می‌توان به محورهای زیر اشاره نمود:
• نظریۀ احتمال
• نظریۀ ارگودیک
• نظریۀ اندازه و انتگرال
• نظریۀ تقریب
• نظریۀ موجک‌ها و قاب‌ها
• آنالیز فوریه
• آنالیز هارمونیک کلاسیک
• آنالیز هارمونیک مجرد
• ساختارهای جبری توپولوژیک
• فضاهای توابع خاص
• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نیم گروه‌های توپولوژیک
• گروه‌های لی و نظریۀ نمایش
و در بخش کاربردی می‌توان محورهای زیر را بر شمرد:
• فیزیک ریاضی
• مخابرات بی‌سیم
• آنالیز هارمونیک عددی
• آنالیز هارمونیک گسسته
• آنالیز هارمونیک محاسباتی
• پردازش تصویر و سیگنال

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها