در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

سومین همایش علمی تخصصی روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر ملی 2852 نمایش

زمان برگزاری : 31 مرداد 1395 زمان اتمام : 31 مرداد 1395
برگزار کننده : جامعه عبادالرحمن بصیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان
سومین همایش علمی تخصصی روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر

وب سایت : ebadorrahman.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 تیر 1395
آدرس دبیرخانه : استان اصفهان- گزبرخوار- بلوار امام خمینی- محله آقاشریف- جنب کتابفروشی پیام پ 218
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 03158240383
شماره فکس :
ایمیل : Info@ebadorrahman.ir
محور ها : قانون و امر به معروف و نهی از منکر
• مطالبه گری ارزش ها از مسئولین، اهمیت و نحوه نهادینه سازی آن
• امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر؛ راهبردها و پیامدها
• بررسی موانع نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و راهکارهای رفع آن
• جریان مطالبه گری ضد ارزش ها و وارونه سازی ارزش ها و نحوه مقابله با آن
• روحانیت و چگونگی نقش آفرینی تحول آفرین در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• فعالیت خودجوش جوانان مومن و انقلابی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• برنامه ریزی استراتژیک در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• مدیریت دانش در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• راهکارهای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب
• بررسی و تحلیل رویدادها و وقایع تاریخی از منظر امر به معروف و نهی از منکر
• بررسی وجوه تمایز و تشابه مولفه هایی چون (تذکر، انذار، تعلیم جاهل، تواصی، انتقاد و..) با امر به معروف و نهی از منکر
• فعالیت های جمعی و سازمانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• بررسی جواب کمتر پرداخته شده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• مطالعات آماری و میدانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


سومین همایش علمی تخصصی روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر