در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت،چالش ها و راهکارها ملی 5227 نمایش

زمان برگزاری : 27 مهر 1395 زمان اتمام : 28 مهر 1395
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی اصفهان
آب منبع طبیعی، حیاتی و کالایی ارزشمند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها است که در اشکال مختلف مصارف آن اعم از شرب، بهداشت، کشاورزی، صنعت و زیست محیطی قابل جایگزینی با ماده دیگر نیست. به علاوه تحقق توسعه پایدار در کشور ها در گرو وجود منابع آب کافی است که نبود آن توسعه را با محدودیت مواجه می سازد. ایران به عنوان کشوری واقع در منطقه خشک و نیمه خشک جهان با روند رو به تزاید جمعیت، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، عدم اسقرار صنایع آب بر در مناطق پرآب، رشد و روز افزون مصارف آب، در آینده نزدیک با چالش ها و معضلات جدی در زمینه تامین آب رو به رو خواهد شد که برای خروج از این چالش ها به عزم و اراده ملی جهت تحقق مدیریت منابع آب نیاز است. کم آبی های چند ساله اخیر اگر چه در نگاه بسیاری امری گذرا تلقی می گردد، ولی در حقیقت می توان آن را پیش قراول بحران گسترده آب دانست که در صورت عدم برنامه ریزی منسجم، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره آسیب پذیر اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.

وب سایت : www.water-iut.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 تیر 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 31 شهریور 1395
آدرس دبیرخانه : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تلفن تماس : 03133913349
شماره فکس : 03133913447
ایمیل : drink@water-iut.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 31 مرداد 1395
محور ها : 1- مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت
1-1- صیانت از منابع موجود
1-2- تنوع بخشی به روش­ های تامین و توزیع آب
1-3- ارتقاء کمی و کیفی پتانسیل­ های موجود در تامین آب
1-4- پیشگیری از برداشت­ های غیر قانونی
1-5- پیشگیری از آلودگی کیفی منابع آب
1-6- حفظ حریم تاسیسات
2- مدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت
2-1- از دیدگاه فنی و مهندسی
2-2- از دیدگاه فرهنگی
2-3- از دیدگاه ابزاری
2-4- اقتصاد آب
3- قوانین و استانداردهای حاکم بر تامین و توزیع آب
3-1- استانداردهای کیفی منابع و مصارف
3-2- استانداردهای کمی منابع و مصارف
3-3- استانداردهای تجهیزات آب بر و آب پخش
3-4- چالش ­های موجود در مباحث قانونی و استانداردهای مورد استفاده یا مورد نیاز در سیستم تامین و توزیع و مصرف آب شرب و بهداشت
4- قوانین و حقوق آب
4-1- محدودیت­ ها
4-2- الزامات
4-3- چالش­ ها
4-4- نیازها
5- فناوری ­های نوین عرضه و تقاضای آب
5-1- مهندسی کنترل و پایش و کاربرد ابزار دقیق در سامانه­ های آب و فاضلاب
5-2-GIS و RS در سامانه­ های آب و فاضلاب
5-3- هوشمندسازی سامانه­ های آب و فاضلاب
6- آثار زیست­ محیطی عرضه و تقاضای آب شرب
6-1- بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب و آب خاکستری
6-2- مدیریت آب­ های نامتعارف
6-3- احیا و تعادل­ بخشی به منابع آب

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ، محیط زیست ،


اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت،چالش ها و راهکارها