در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ملی 4559 نمایش

زمان برگزاری : 24 آذر 1395 زمان اتمام : 25 آذر 1395
برگزار کننده : دانشگاه یاسوج
همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با شعار "اقتصاد مقاومتی ابزار دستیابی به توسعه پایدار روستایی" با همکاری استانداری کهگیلویه و بویر احمد در تاریخ 24 و 25 آذر در دانشگاه یاسوج، شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

وب سایت : srdconf2016.yu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1395
آدرس دبیرخانه : یاسوج- دانشگاه یاسوج- معاونت پژوهشی- دبیرخانه همایش های دانشگاه
محل برگزاری : یاسوج - دانشگاه یاسوج
شماره تلفن تماس : 07433242150
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : • امنیت غذایی، معیشت، الگوی مصرف و توسعه ی پایدار روستایی
• کارآفرینی، اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه ی پایدار روستایی
• آموزش، ترویج و توسعه ی پایدار روستایی
• محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی
• مدیریت، سازمان های محلی، تشکل و توسعه ی پایدار روستایی
• گردشگری، اقتصاد روستا و توسعه ی پایدار روستایی و عشایری
• دانش بومی، فناوری های نوین و توسعه ی پایدار روستایی
• توانمندسازی، مشارکت مردمی و توسعه ی پایدار روستایی و عشایری
• مسکن، ابعاد مکانی- فضایی و توسعه ی پایدار روستایی
• آسیب شناسی، مسائل اجتماعی-اقتصادی و توسعه ی پایدار روستایی
• جنسیت، منابع انسانی و توسعه ی پایدار روستایی
• برنامه ریزی، آمایش سرزمین و توسعه ی پایدار روستایی و عشایری
• بهداشت، سلامت و توسعه ی پایدار روستایی
• بلایای طبیعی، مخاطرات محیطی و توسعه ی پایدار روستایی و عشایری

طبقه بندی ها : جغرافیا ، کشاورزی ،


همایش ملی توسعه پایدار روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی