در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ملی 6447 نمایش

زمان برگزاری : 12 آبان 1395 زمان اتمام : 13 آبان 1395
برگزار کننده : انجمن ژئوپلیتیک ایران. انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران.
نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران درآبان ماه سال جاری در زاهدان برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.iagconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مرداد 1395
آدرس دبیرخانه : تهران ـ خيابان سميه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقاني- ورودي غربي- طبقه پنجم- واحد ۴۶، انجمن ژئوپليتيک ايران
محل برگزاری : زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره تلفن تماس : 021۸۸۳۲۳۵۲۷
شماره فکس : 021۸۸۳۴۲۴۸۸
ایمیل :
محور ها : 1- ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
ناحیه جنوب شرق و ظرفیت های ژئوپلیتیک
ناحیه جنوب شرق و قلمرو فراملی ایران
ناحیه جنوب شرق و همگرایی و رقابت های منطقه ای
ناحیه جنوب شرق و رقابت های جهانی
ناحیه جنوب شرق و استراتژی های نظامی- دفاعی ایران
تحلیل منابع تنش سياسي- امنيتي در روابط ايران، افغانستان و پاکستان
ژئوپليتيك مواد مخدر وامنيت مرزهاي شرقي
ژئوپلتيك استان هاي مرزي و تاثير آن بر مشاركت پایدار مرزنشينان
2- زیرساخت ها و توسعه ناحیه جنوب شرق
زیرساخت حمل و نقل ریلی و توسعه ناحیه جنوب شرق
زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
زیرساخت حمل و نقل هوایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
زیرساخت حمل و نقل دریایی و توسعه ناحیه جنوب شرق
توسعه بنادر و توسعه ناحیه مکران
زیرساخت های تجارت، اقتصاد و توسعه شرق
انرژی های نو( باد، خورشید و امواج) و جنوب شرق
3- ناحیه جنوب شرق و امنیت
سازماندهي استعماري فضا و ناامني در شرق ايران
تاثير پدافند غيرعامل برامنيت مرزي
ناحیه جنوب شرق و امنیت ملی و ناحیه ای
ناحیه جنوب شرق و امنیت انسانی
ناحیه جنوب شرق و امنیت فرامنطقه ای
بنیادگرایی و امنیت ناحیه ای جنوب شرق
نقش رسانه ها در امنيت شهرهاي مرزي
4- ناحیه جنوب شرق و آسیای مرکزی
سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و توسعه ترانزیتی بندر اقیانوسی چابهار
آسیای مرکزی دسترسی به آبهای آزاد و توسعه ناحیه جنوب شرق
جنوب شرق، ترانزیت کالا و خدمات و آسیای مرکزی و افغانستان
ناحیه جنوب شرق و دسترسی افغانستان به اقیانوس هند
ناحیه جنوب شرق و ترانزیت و توسعه کشورهای آسیای مرکزی
ناحیه جنوب شرق و توسعه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی
5- مخاطرات محیطی ناحیه جنوب شرق
تاثير خشكسالي در امنيت مرزي جنوب شرق
نقش مخاطرات محيطي در امنيت مرزي
نقش و كاركرد عوارض ژئومورفولوژي در مسائل امنيتي و دفاعي مرزی
توانش های ساحلی و اقیانوسی ناحیه مکران
ناحیه مکران و بحران آب و بالا آمدن سطح دریا
طرح های توسعه و تاثير آلاينده هاي زيست محيطي بر فضاهاي ناحیه ای جنوب شرق
محدودیت های زیست محیطی ناحیه جنوب شرق
6- اقیانوس هند و توسعه محور شرق
ناحیه مکران و راهبرد دریایی جمهوری اسلامی ایران
طرح های مشترك اقتصادي کشورهای ساحلی اقیانوس هند و نقش آن در توسعه منطقه ای
مقايسه تطبيقي توسعه توريسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد حوضه اقیانوس هند
ناحیه مکران و توسعه پسکرانه های ساحلی
ناحیه جنوب شرق و دسترسی اقیانوسی کشورهای آسیای مرکزی
ناحیه مکران و کلان بندرهای آینده جهانی
7- منابع آب و توسعه ناحیه جنوب شرق
هیرمند و نقش هیدروپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و افغانستان
رودخانه ماشکید و نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن در مناسبات ایران و پاکستان
رودخانه سرباز و نقش ژئواکونومیک آن در جنوب شرق
رودخانه های کهیر وکاجو و نقش ژئواکونومیک آنها در جنوب شرق
تالاب هامون و مسائل حقوقی و توسعه ای آن
پيامدهاي ژئوپلتيك تغيير بستررودخانه هاي مرزي
شیرین سازی آب دریا در ناحیه مکران
ضرورت پايش تغييرات رودخانه هاي مرزي
هیدروپلیتیک ناحیه جنوب شرق
8- ترانزیت و بازرگانی ناحیه جنوب شرق
زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت در محور شرق
زیرساخت های بندری و ترانزیت در محور شرق
زیرساخت های انبارداری- سردخانه ای و ترانزیت در محور شرق
ناحیه جنوب شرق و کریدور شمال جنوب
قابلیتها و محدویت های بنادر جنوب شرق در ترانزیک کالا و خدمات
9- گردشگری ناحیه جنوب شرق
بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري تجاري و ايجاد امنيت مرزي
ارزيابي چشم اندازهاي گردشگري در شهرهاي مرزي
ظرفیت های گردشگری ناحیه جنوب شرق
نقش گردشگری در توسعه ناحیه جنوب شرق
رابطه امنيت و توسعه گردشگري روستايي در جنوب شرق
اكوتوريسم و توسعه اقتصادي نواحي مرزي
گردشگری ساحلی در جنوب شرق
چالش های گردشگری ناحیه جنوب شرق
بررسي نقش مطبوعات و رسانه ها درتصويرسازي از مقاصد گردشگري
جايگاه و نقش شبكه هاي اجتماعي درگسترش و جلب گردشگر درشهرهاي مرزي ايران
10- اقتصاد ناحیه جنوب شرق
سرمایه گذاری خارجی و داخلی در ناحیه مکران
نقش سرمايه گذاري و اشتغال در امنيت و توسعه نواحی مرزي
پیامدهای پولشويي بر امنيت اقتصادي مناطق مرزي
بررسی تطبيقي ساختار اقتصادي و اشتغال در شهرستان هاي مرزي با غير مرزي
ناحیه جنوب شرق و ژئوپلیتیک انرژی و ژئواکونومی
نقش تعاوني ها درتوسعه كارآفريني و امنيت شهرهاي مرزي
ناحیه جنوب شرق و تولید محصولات کشاورزی استوایی
ناحیه جنوب شرق و توسعه شیلات
ناحیه جنوب شرق و نابرابری های اقتصادی و افراط گرایی
چالش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مرزي
11- آمايش مناطق مرزي ايران، افغانستان و پاکستان نواحی حايل مرزي
ضرورت طراحي شبكه ميله هاي مرزي هوشمند با قابليت مانيتورينگ لحظه اي
حضور اتباع بيگانه در شهرهاي مرزي و چالش هاي هويتي- تابعيتي و امنيت سازي
گذار پديده هاي اجتماعي و سياسي به تهديدات امنيتي در نواحی مرزی
بررسي و تحليل جايگاه مناسبات قومي در هویت ملی نواحی مرزي
انسداد مرزهاي جنوب شرق، اثرات و پیامدها
پيامدهاي امنيتي قاچاق كالا بر مناطق مرزي
نقش بازارچه هاي مرزي در هدايت مهاجرت روستا- شهري
نقش زير ساخت داده مكاني (SDI)در مديريت مناطق مرزي
مدل سازي و مديريت مكاني مواضع ديده باني مرزي بر اساس اصول سيستم پدافند غير عامل
استقرار سكونتگاههاي انساني و تاثير آن بر شكل گيري و گسترش مبادلات غير رسمي در نواحي مرزي
12- شهرهای مرزی و امنیت و توسعه
پيوندهاي قومي و نقش آن در تحکیم شهرهاي مرزي ایران، افغانستان و پاکستان
ارزيابي توان هاي توپوگرافيك در تدوين راهبردهاي بهينه پدافند غيرعامل براي شهرهاي مرزي
بررسي مناسبات قومي- مذهبي در شهرهاي مرزي
تحليل فضايي رابطه امنيت و توسعه شهرهاي مرزي
احساس امنيت شهروندان و عملكرد مرزبانی
نقش مسائل فرهنگي در امنيت شهرهاي مرزي
طراحي محيطي و كاهش وقوع جرم در شهر هاي مرزي
بررسي تاثير حضور اتباع خارجي بر تغييرات فرهنگي شهرهاي مرزي
توانمندسازي حاشیه نشینان شهرهاي مرزي و توسعه پايداراجتماعي
بررسي وتحليل مولفه هاي موثر بر امنيت پايداردرشهرهاي مرزي

طبقه بندی ها : جغرافیا ، حقوق و سیاست ،


نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران