در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هفتمین همایش ملی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ملی 2811 نمایش

زمان برگزاری : 19 آبان 1395 زمان اتمام : 19 مرداد 1395
برگزار کننده : قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات استراتژیک کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
با یاری پروردگار متعال هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در نوزدهم آبان‌ماه 1395 توسط قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات استراتژیک کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

وب سایت : www.solap.modares.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 شهریور 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 10 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه تربیت مدرس، قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 02148292312
شماره فکس :
ایمیل : solap.iran@gmail.com
محور ها : مدیریت تولید و کاهش ضایعات
روش‌های بازیافت و استفاده از پسماندهای کشاورزی
مصرف بهینه آب در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
نقش کشاورزی دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات
بررسی چگونگی بروز ضایعات کمی/ کیفی
نقش مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در کاهش ضایعات
روش‌های اندازه‌گیری و متدولوژی برآورد میزان ضایعات کشاورزی
بررسی مقاومت محصولات در برابر افت کیفی
نقش کاشت گلخانه‌ای در کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفت آب
سامانه‌های تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی
مدلسازی ضایعات و مطالعات جنبه‌های اقتصادی
تولید محصولات با ارزش افزوده، فراسود مند و غذا – دارو از ضایعات

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


هفتمین همایش ملی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی