در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / مرودشت

همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای ملی 6284 نمایش

زمان برگزاری : 5 آبان 1395 زمان اتمام : 5 آبان 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
این کنفرانس در راستای توسعه هر چه بیشتر ارتباطات علمی بین پژوهشگران کشور و ایجاد محیط مناسب برای برقراری ارتباطات علمی و تبادل افکار و به منظور بحث و تبادل اندیشه، آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته کشور پیرامون مفاهیم «برنامه ریزی، توسعه پایدار و برنامه ریزی منطقه ای» آبان 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت برگزار می گردد.

وب سایت : nprd.miau.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 مهر 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 23 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : فارس - مرودشت- کیلومتر 3 بلوار مرودشت تخت جمشید - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- معاونت پژوهش و فناری- دبیرخانه همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
محل برگزاری : مرودشت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
شماره تلفن تماس : 07143311153
شماره فکس :
ایمیل : miau.nprd@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1395
محور ها : 1- برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
2-مدیریت توسعه پایدار منطقه ای
3- شهر و برنامه ریزی توسعه شهری
4- روستا و برنامه ریزی توسعه روستایی
5- شهرسازی و طراحی فضاهای سکونتگاه
6- مدیریت کشاورزی و توسعه پایدار منطقه ای
7- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منطقه ای
8- برنامه ریزی گردشگری پایدار
9- معماری و توسعه پایدار منطقه ای
10- آمایش سرزمین
11- مشارکت،تعاون و توسعه پایدار
12- محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ای
13- برنامه ریزی اجتماعی و توسعه پایدار منطقه ای
14- مدیریت شهری و روستایی
15- اقلیم و برنامه ریزی محیطی در مناطق
16-کلان شهرها و توسعه پایدار
17 تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی منطقه ای
18- برنامه ریزی منطقه ای در استان فارس
19-مهاجرتهای روستایی- شهری و گسترش شهرها
20-اقتصاد سیاسی و توسعه منطقه ای

طبقه بندی ها : اقتصاد ، جغرافیا ،


همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای