در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

هفتمین کنگره علوم دامی ایران ملی 11234 نمایش

زمان برگزاری : 17 شهریور 1395 زمان اتمام : 18 شهریور 1395
برگزار کننده : انجمن علوم دامی ایران - دانشگاه تهران.
هدف این کنگره، فراهم آوردن محیطی مناسب براي تبادل ایده ها و اطلاعات جدید در موضوعات اصلی و کاربردي علوم دامی و تقویت زمینه هاي علمی وفنی لازم بین تولید کنندگان و پژوهشگران بخش دامپروري می باشد.
در این کنگره متخصصین علوم دامی با ارائه آخرین اطلاعات و یافته پژوهشی خود، در تنویر مسیر تحقیقات آینده رشته علوم دامی و تبیین شیوه هاي کارآمد پرورش دام تبادل نظرخواهند کرد.

وب سایت : iransas-congress.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1395
آدرس دبیرخانه : کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محل برگزاری : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 026332224053
شماره فکس :
ایمیل : seventh.casi@outlook.com
محور ها : تغذیه دام
تغذیه طیور
فیزیولوژی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
مدیریت و پرورش دام و طیور
بهداشت و بیماری های دام و طیور
آبزی پروری، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم

طبقه بندی ها : کشاورزی ، دامپزشکی ،


هفتمین کنگره علوم دامی ایران