در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی ملی 6155 نمایش

زمان برگزاری : 15 آذر 1395 زمان اتمام : 15 آذر 1395
برگزار کننده : دانشگاه علوم انتظامی امین
توجه : زمان دقیق برگزاری از سوی دبیرخانه همایش اعلام خواهد شد .
دانشکده در دوره کنونی که عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات نامیده شده، شاهد پیشرفت و گسترش سریع علوم در بسیاری از زمینه ها هستیم که این امر مسئولیت کارگزاران نظم و
امنیت را مضاعف کرده؛ زیرا انتظارات فزاینده مردم در زمینه برقراری نظم و امنیت از یک سو و روند رو به افزایش آسیب های اجتماعی و پیچیدگی ماهیت جرایم از سوی دیگر، مدیریت امنیت عمومی را ملزم به توسعه علمی و تمرکز بر دانایی محوری کرده است.

وب سایت : apu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 شهریور 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - اتوبان شهید همت - بعد از اتوبان آزادگان - دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم و فنون اطلاعات و اگاهی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02148931171
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : الف) شبکه های اجتماعی و امنیت عمومی؛ فرصت ها و قوت ها
شبکه های اجتماعی مجازی ؛ پیشگیری و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازی : شیوه های آموزشی و امنیت عمومی ( خانواده ، همسالان، دین، رسانه، مراکز آموزش)
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ سرمايه اجتماعي و امنیت عمومی
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ همبستگي قومي و امنيت عمومي
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ مدیریت افکار عمومی و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ارتقاي نظم و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ احساس امنیت و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ شهروند خبرنگار و امنیت عمومی
ب) شبکه های اجتماعی و امنیت عمومی؛ آسیب ها و تهدیدها
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ نفوذ و امنیت عمومی (با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری)
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ جرایم سایبری و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ بحران هویت و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ احساس ناامنی و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ شايعه و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ جرایم سازمان يافته و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ تضعیف روابط خانواده و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ نقض حريم خصوصي و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازی ؛ نافرمانی مدنی و امنیت عمومی
شبکه های اجتماعی مجازي ؛ تغییرات سبک زندگی و امنیت عمومی
ج) پلیس و شبکه های اجتماعی
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس، پيش بيني و امنيت عمومي
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس، پيشگيري انتظامي و امنيت عمومي
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس، مقابله و امنيت عمومي
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس، ترميم ، بازسازي و امنيت عمومي
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس،توانمند سازی کارکنان و امنیت عمومی
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس،آموزش همگانی و امنیت عمومی
شبكه هاي اجتماعي مجازي ؛ پليس، نظارت های سایبری و امنیت عمومی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی