در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی ملی 3227 نمایش

زمان برگزاری : 16 دی 1395 زمان اتمام : 16 دی 1395
برگزار کننده : انجمن زبان ­شناسی با همکاری نشر نویسه پارسی ایران
پس از برگزاری سخنرانی‌ها وکارگاه‌های متعدد در زمینه موضوعات مختلف معنی شناسی شناختی که مقدمه ‌ای برای همایش پیش رو به شمار می ‌آمدند، هدف از برگزاری نخستین همایش ملّی معنی ­شناسی شناختی ایجاد فضای آزاد اندیشی و نواندیشی در حوزه معنی شناسی شناختی در ایران، به اشتراک گذاشتن دانسته‌ها و استماع پرسش ‌های مطرح، طرح زمینه‌ های آتی پژوهش و ملاحظه سطح علمیِ پژوهش‌ های معنی شناسی شناختی در ایران است؛ تا از این رهگذر با بومی کردن مفاهیم این حوزه علمی، ارمغانی برای زبان‌شناسی ایران به‌ دست داده شود و یافته ‌های پژوهشی شرکت کنندگان امکان طرح در گفتمان زبان‌شناسی ایران را بیابد.

وب سایت : www.lsi.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 شهریور 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 آبان 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : hamayesh@lsi.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 آبان 1395
محور ها : 1- کاربرد پیکره ‌های زبانی در پژوهش ‌های معنی شناسی شناختی
2- معنی شناسی شناختی با رویکرد فرهنگی و بین زبانی
3- نظریه‌های معنی شناسی شناختی و تحلیل زبان فارسی
4- معنی شناسی شناختی و زبان‌ شناسی درزمانی
5- معنی شناسی شناختی و زبان ‌شناسی رایانشی
لازم به ذکر است موضوعات قابل طرح در این همایش به عناوین فوق محدود نمی‌ گردد و موضوعات دیگر در حوزه معنی شناسی شناختی در صورت به ‌کارگیری روش و چارچوب علمی امکان پذیرش خواهد داشت.

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،


نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی