در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن بین المللی 744567 نمایش

زمان برگزاری : 12 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 13 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه کردستان.
مهارت خواندن برای ارتباط انسان با دنیای دانش و میراث نوشتاری بشر ضرورتی انکار ناپذیر است. در دنیای کنونی هیچ انسانی از این مهارت بی‏نیاز نیست. بخش زیادی از موفقیت انسان عصر کنونی به توانایی خواندن و درک متون مختلف بستگی دارد. از سوی دیگر، این مهارت در طول حیات انسان از عوامل گوناگونی تأثیر می‏پذیرد. نیز افزایش میزان خواندن در افراد جامعه به رشد و توسعه پایدار جامعه کمک خواهد نمود. براین اساس، بررسی علمی و یافتن راه‏های کاربردی ایجاد، توسعه و نهادینه کردن رفتار خواندن باید به صورت بین رشته‏ای مورد توجه قرار گیرد و پژوهشگران از حوزه‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی، روانشناسی و عصب شناسی خواندن، جامعه شناسی خواندن، علوم تربیتی، زبانشناسی، و سایر رشته‏های مرتبط با امر خواندن می‏توانند نتایج پژوهش و ایده ‏های خود را در همایش خواندن ارائه نمایند.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/readingconference2017
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 13 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : سنندج - دانشگاه کردستان
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : readingconfuok@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 10 اسفند 1395
محور ها : محور اول) مبانی نظری و معرفتی خواندن:
· نظریه ‏‏های خواندن،
· مدل‏ ها و روش‏ های آموزش خواندن،
· معرفت ‏شناسی خواندن (خواندن از دیدگاه های متفاوت معرفتی مانند ساختار گرایی، نظریه انتقادی، سازندگرایی، اثبات گرایی، هرمنوتیک)،
· هستی شناسی خواندن (ماهیت خواندن، انواع خواندن: از نظر انتقادی و خواندن برای لذت، از نظر نوع منابع مورد استفاده، از نظر عمق و گستردگی)،
· تحلیل پدیدار شناختی فرایند خواندن (مراحل رشد خواندن، خواندن و حواس، خواندن و هوش، خواندن و یادگیری زبان، خواندن و فرایندهای ذهنی، فراشناخت و خواندن- اهداف و راهبردهای خواندن، رشد فکری، تفکر انتقادی، دامنه لغات، هماهنگی یا تضاد با نویسنده)،
· خواندن و تنوع فرهنگی، تنوع زبانی، تنوع سواد و پویایی،
· خواندن و قشرهای اجتماع ( رشته و مقطع تحصیلی، جنسیت، مشاغل)،
· خواندن و سواد اطلاعاتی،
· فناوری اطلاعات و خواندن،
· رابطه خواندن و سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی، سرمایه اجتماعی،
· خواندن و مشارکت اجتماعی،
· خواندن و تغییرات جهانی (تغییرات فناوری، اجتماعی، ارتباطی، رسانه‏ ای)،
· خواندن خارج از سیستم آموزشی (شبکه‏ های اجتماعی- زبان قرار دادی شبکه ‏های اجتماعی، خواندن مواد تفننی، خواندن در محیط کار)،
· خواندن و بافت (خواندن و حوزه های علمی و شغلی گوناگون)
محور دوم) خواندن و لایه‏‏ های مدیریتی (ارزش‏ها، باورها، آداب و رسوم، قوانین و مقررات، مجریان):
· خواندن و احزاب سياسي،
· خواندن و آزادي بيان،
· خواندن و انجمن هاي غير دولتي،
· خواندن و دسترس پذيري منابع،
· خواندن و نظام‏ هاي ملي مديريت اطلاعات و منابع علمي
محور سوم) خواندن و نهادهای فرهنگی:
· نهاد كتابخانه‏ هاي عمومي و خواندن،
· ارشاد اسلامي و خواندن،
· سازمان تبليغات اسلامي و خواندن،
· كانون پرورش فكري كودك و نوجوان و خواندن،
· مساجد و خواندن،
· رسانه‏‏ ها و خواندن
محور چهارم) خانواده و خواندن:
· خواندن با/براي كودكان،
· قصه گويي و خواندن،
· گفتگو و خواندن،
· اقتصاد خانواده،
· فرهنگ خانواده،
· جمعيت خانواده
محور پنجم) نظام آموزش و پرورش و خواندن:
· معلمان و خواندن،
· نقش آزمون ها برعادات خواندن،
· محتوای کتب درسی و خواندن،
· مؤلفین کتب درسی و خواندن،
· رویکردهای مختلف آموزش و خواندن (معلم محور، یادگیرنده محور، کتاب محور)،
· روش های تدریس و خواندن (توجه به نظریه های یادگیری و خواندن)،
· سنجس و اندازه گیری رفتار خواندن در آموزش و پرورش،
· کتابخانه های آموزشگاهی (کتابداران و مشاوران خواندن، منابع و مجموعه سازی، فضای خواندن)،
· مدارس غیر انتفاعی و خواندن
· نهضت سواد آموزی و خواندن:
ü الف) آموزش بزرگسالان (مبانی نظری، اهمیت و نقش خواندن در بزرگسالان)
ü ب) آموزشیاران و خواندن (مهارتها و تخصص های لازم، معیارها و شیوه‏ های جذب آموزشیاران کارآمد، مسائل شغلی، ...)
ü ج) جامعه و تمایل به سوادآموزی (روش های مؤثر ایجاد انگیزه و جذب بی سوادان)
ü د) مدیریت رفع بی سوادی و جلوگیری از بازگشت به بی سوادی (برنامه‏ های بهره‏ مندی از نیروها و امکانات جامعه، مشارکت سایر نهادها و مراکز آموزشی)
ü ه) تولید محتوا و خواندن (بسترهای تولید محتوا، معیارهای تولید محتوا، تخصص ها و مهارتهای تولید محتوا، ...)
ü و) بزرگسالان نوسواد و تداوم خواندن (جلوگیری از بازگشت به بیسوادی)
محور ششم) آموزش عالی و خواندن:
· آموزشگران(استادان) و خواندن،
· محتواي واحدهاي آموزشي و خواندن،
· اهداف و كاركردهاي آموزش عالي و خواندن،
· كتابخانه‏ هاي دانشگاهي و خواندن،
· روش تدريس و خواندن،
· جامعه پذير نمودن فرهنگ خواندن در دانشگاه،
· خواندن و مهارت هاي نوشتن،
· درك كردن و گفتگو كردن و ارائه كردن و برقراري ارتباط،
· خواندن و آموزش مجازي،
· خواندن و موفقيت هاي علمي دانشجويان،
· سنجس و اندازه‏ گيري رفتار خواندن در آموزش عالي،
· نقش آزمون هاي كنكوري در خواندن،
· نقش سطح علمي، نوع، و اعتبار دانشگاه ها در خواندن،
· پذيرش بدون دانشجو و خواندن
· خواندن و برنامه درسی پنهان
محور هفتم) صنعت نشر و خواندن:
· نقش نويسندگان در خواندن،
· نقش ناشران در خواندن،
· سوبسيد كاغذ و خواندن،
· نمايشگاه هاي كتاب و خواندن،
· وضعيت توزيع كتاب و خواندن،
· تيراژ كتاب و خواندن،
· درآمد و خواندن،
· خواندن و تنوع و گستره انتشارات،
· خواندن و مميزي
محور هشتم) خواندن و محیط الکترونیکی و مجازی
· خواندن و ابزارهاي الكترونيكي،
· خواندن و روش هاي دسترسي الكترونيكي،
· خواندن و مهارت هاي دنياي ديجيتال،
· خواندن و شكاف ديجيتالي،
· مسائل و چالش هاي خواندن در محيط ديجيتال
محور نهم) روانشناسی/فیزیولوژی عصبی و خواندن
· اختلالات ذهنی و تأثیر آن بر خواندن
· اختلات عصبی و تأثیر آن بر خواندن
· رویکردهای روانشناختی و دستاوردهای خواندن
· رویکردهای فیزیولوژیکی و دستاوردهای خواندندومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن