در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هرمزگان / قشم

کنگره بین المللی فناوری های کارآمد و سازگار در راستای پایداری کشاورزی و ژئو پارک بین المللی 3919 نمایش

زمان برگزاری : 28 بهمن 1395 زمان اتمام : 29 بهمن 1395
برگزار کننده : ژئو پارک قشم
در سال های اخیر فناوری های متفاوت با استفاده از علوم مدرن و مهندسی از اهمیت حیاتی براي شناخت، حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی در حال توسعه است. در این راستا استفاده از منابع خشکی و دریا با پتانسیل های بالقوه در بسیاری از جهات مختلف زندگی؛ از جمله غذایی، دارويي و صنایع امری گریز ناپذیر است که در ضمن ارزش اقتصادی این منابع باید از هم اکنون به فکر حفاظت و بازسازی آن به منظور ادامه حیات در سال های آینده باشیم.
هرچند در سال های اخیر میل بشر به گسترش دانش و رشد علم رو به افزایش است اما این نیاز باید به طور متعادل کنترل شود تا خود فناوری ها که حاصل تفکر و دست بشر هستند ادامه حیات آن را تهدید نکنند. یکی از مهمترین نکات در راستای تولید علم و دانش استفاده از فناوری ها و به عبارت جزئی تر تولید و استفاده از مولکول های زیست سازگار می باشد که خود نه تنها سبب پایداری اکوسیستم های طبیعی شود بلکه در راستای گسترش منابع طبیعی و حفظ میراث های زمین شناختی مانندژئوپارک ها گردد. با توجه به کاربرد و منابع کشاورزی از طرفی، گستردگی همچنین وجود ژئوپارک در سرزمین ایران و همچنین رشد علم و فناوری که در سال های اخیر در کشور با سرعت بسیار در حال گسترش است بر آن شدیم تا برای نخستین بار در کشور کنگره بین المللی فناوری های کارآمد و سازگار در راستای پایداری کشاورزی و ژئوپارک را با هدف گرد هم آوردن دانشمندان و محققین عزیز ایرانی در منطقه ژئوپارک قشم که به لحاظ قرار گرفتن در منطقه خلیج فارس بسیار حائز اهمیت است برگزار نماییم.

وب سایت : www.icaeg.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : جزیره قشم
شماره تلفن تماس : 09172076629
شماره فکس :
ایمیل : info@icaeg.com
محور ها : کارگروه علوم کشاورزی:
محور های کارگروه علوم کشاورزی:
کشاورزی همگام با محیط زیست
مدیریت جهادی در بخش کشاورزی
زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
صنایع غذایی
باغبانی
علوم دامی و دامپزشکی
آب، خاک، اقلیم
محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
گیاهان دارویی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
کشت و صنعت
گیاه پزشکی
اقتصاد کشاورزی
رسانه و آموزش در ترویج
استانداردها و قوانین
کارگروه ژئو پارک:
محور های کارگروه ژئوپارک:
نقش شرکت های تعاونی روستایی در رونق اقتصاد محلی ژئوپارک ها
آموزش مفاهیم علوم زمین و ژئوپارک در مدارس
ژئوتوریسم و اکوتوریسم در قلمرو ژئوپارک قشم
ژئوپارک قشم و توسعه پایدار

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،
کلمات کلیدی : کنگره ، فناوری ، کشاورزی ، بهمن 95 ، ژئو پارک ،


کنگره بین المللی فناوری های کارآمد و سازگار در راستای پایداری کشاورزی و ژئو پارک