در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مركزی / اراک

همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ملی 4827 نمایش

زمان برگزاری : 24 آذر 1395 زمان اتمام : 24 آذر 1395
برگزار کننده : دانشگاه اراک - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی-اندیشکده حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه اراک.
جهان اسلام به علت جنگهای مذهبی که خود به دلائل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد، امروزه شرائط بغرنجی را تجربه می کند. لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب اسلامی است، حائز اهمیت بسزایی است. علاوه بر این بی تردید اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این زمینه از وثاقت و اعتبار خاصی برخوردار است که می تواند رهگشای اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه باشد. همایش در صدد است به تبیین علمی این موضوع بپردازد.

وب سایت : taqribemazaheb.araku.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : اراک- میدان شریعتی- دانشگاه اراک- ساختمان پروفسور حسابی- طبقه دوم- اندیشکده امام (ره)
محل برگزاری : اراک - دانشگاه اراک
شماره تلفن تماس : 08632766860
شماره فکس :
ایمیل : h-taqribemazaheb@araku.ac.ir
محور ها :  محورهای قرآنی الف. گفتمان تقریب با الهام از آیات قرآن کریم ب. راهکارهای عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسلامی با استفاده از معارف قرآنی ج. عوامل تهدیدکننده‌ی تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
 محورهای کلامی الف. ضرورت تقريب مذاهب، چالشها و موانع ب. تقریب بین مذاهب با حفظ اعتقادات اصیل اسلامی
 محورهای فقهی الف. تقريب مذاهب در فقه اماميه؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فقهي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب در منابع اهل سنت با مباني فقهي حضرت امام (ره) ج.مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب مذاهب و مباني فقهي تكفير در اندیشه‌ی‌‌حضرت امام (ره) د. مقايسه‌ی مباني فقهي تقريب و تكفير در آرای فقهي اهل سنت با انديشه‌ی حضرت امام (ره)
 محورهای اجتماعی الف. نقش مردم و امت اسلامي در تقريب مذاهب اسلامي از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. نقش علما و انديشمندان جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي ج. نقش دانشگاه‌هاي جهان اسلام در تقريب مذاهب اسلامي د. عرصه‌هاي مختلف تقريب از دیدگاه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری هـ. دستاوردهای رهبری حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در عرصه‌ی تقريب مذاهب و. روش‌هاي ايجاد تقریب از منظر امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری
 محورهای سیاسی الف. آثار منطقه‌اي و جهاني تقريب مذاهب بر قدرت جهان اسلام ب. بيداري اسلامي، همگرايي يا واگرائي مذاهب اسلامي ج. تقريب مذاهب؛ با تاكيد بر نقاط اشتراک در جهان اسلام د. تعامل با مخالفان مذهبي در سيره و سخنان حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری هـ. دیدگاه‌های حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با دولت‌هاي اسلامي محورهای تاریخی الف. سابقه‌ی تاريخي تقريب مذاهب اسلامي؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ب. مولفه‌هاي تقريب مذاهب در انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ج. راهكارهاي تقريب بين مذاهب اسلامی در اندیشه‌ی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری د. گزارش و بررسي ديدگاه‌هاي علما و دانشمندان درباره تقریب اندیشی حضرت امام خميني (ره)

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری