در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر بین المللی 4275 نمایش

زمان برگزاری : 1 شهریور 1395 زمان اتمام : 31 شهریور 1395
برگزار کننده : ستاد دهه غدیر کشور، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مازندران و ...
تاریخ دقیق همایش از طریق دبیرخانه همایش اعلام خواهد شد.

وب سایت : daheghadir.ir/paper
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مرداد 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مرداد 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 09114609060
شماره فکس : 011۳۳۳۰۳۴۰۰
ایمیل : daheghadir@gmail.com
محور ها : الف) غدیر پژوهی
غدیر و تمدن نوین اسلامی
غدیر، الگوی وحدت و همدلی
غدیر و آرمان شهر جهانی مهدویت
غدیر و نقش استمرار ولایت فقیه، رهبری و مرجعیت در عصر غیبت
غدیر، مضمون تعالی بخش برای همه بشریت
نسخه شناسی غدیر و آثار پیرامونی آن
غدیر و الگوی حکومت مردم سالاری دینی
تجلی فرهنگ غدیر در ادبیات و اشعارفارسی، عربی، و دیگر زبان های دنیا
رسانه های مرتبط با غدیر و تقابل آن با جنگ نرم و امواج امپریالیسم رسانه ای
ب) غدیر و جهانی شدن
فرهنگ غدیر و حاکمیت حقوق بشر در دهکده جهانی معرفت
فرهنگ غدیر و زمینه سازی نگرش مشترک ملت های مسلمان در دهکده جهانی معرفت
ج) غدیر و اقتصاد مقاومتی
فرهنگ غدیرو جهانی سازی اقتصاد مقاومتی و فرامقاومتی
فرهنگ غدیر و راهبرد تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر تفکر، تعقل و دینمداری
د) دهه غدیر؛ فلسفه شکل گیری و نقش آن
مبانی نظری دکترین جهانی دهه غدیر
ستاد دهه غدیر، ضرورت تشکیل و نقش آن در جامعه اسلامی
فرهنگ سازی دهه غدیر بر اساس اصول بنیادین دینی و معنوی
دکترین دهه غدیر و راهبردهای توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی
تقویت دهه غدیر و نسبت آن با وحدت در جامعه اسلامی
• آثار برگزیده اجلاس در یکی از مجلات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ خواهد رسید.هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر