در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری ملی 474835 نمایش

زمان برگزاری : 4 اسفند 1395 زمان اتمام : 4 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبائی.
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی را با عنوان" مالکیت فکری" مورخ 4 اسفند 1395 ،در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار می کند .
ظهور فناوری های نوین ارتباطی اگرچه بر میزان و سرعت دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی افزوده است اما به موازاتش در نقض گسترده حق مؤلف هم تاثیر داشته است. با توجه به گذشت حدود یک دهه از فعالیت کتابخانه های دیجیتالی در کشور نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیت‌های حقوقی و اجرایی صورت گرفته در این زمینه در کشور لازم است. بر این اساس این کنفرانس با هدف بررسی چالش ها و مسائل موجود در دسترسی پذیری منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دیجیتالی و ارتقاء جایگاه حق مؤلف در کشور و حمایت از مالکیت فکری وفرهنگ سازی در استفاده از آن ، برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.incdl.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 22 آبان 1395
آدرس دبیرخانه : تهران- بزرگراه شهید همت - میدان دهکده - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - طبقه دوم - اتاق 229
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبائی
شماره تلفن تماس : 02148393161
شماره فکس : 02148393296
ایمیل : info@incdl.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 24 آذر 1395
محور ها : کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف
کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، حقوق و سیاست ،


دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری