در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی بین المللی 745709 نمایش

زمان برگزاری : 1 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 31 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در سال 1396 برگزار خواهد شد.

وب سایت : iqro.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 آبان 1395
آدرس دبیرخانه : قم - بلوار 15 خرداد، جنب آستان مقدس امامزاده احمد میانی (ع)، کوچه شهید میثمی (ره)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل برگزاری : اعلام خواهد شد
شماره تلفن تماس : 02537604056
شماره فکس : 02537604056
ایمیل :
محور ها : v ماهیت، مبانی و شاخصه‌ها
1. ماهیت شناسی انقلابی بودن از منظر قرآن کریم
2. مبانی قرآنی انقلاب
3. فرهنگ انقلاب، انقلابی ماندن و انقلابی بودن
4. شاخصه‌ها و ضوابط انقلابی ماندن بر مبنای آیات و روایات
5. تفاوت انقلابی بودن با تروریست و ارهاب بر مبنای آیات و روایات
6. مطالعات قرآنی مستشرقان و فرهنگ انقلاب
7. معرفی چهره‌های بزرگ انقلابی جهان
8. شاخصه‌های انقلابی بودن و انقلابی ماندن از منظر امام خمینی(ره)
9. شاخصه‌های انقلابی بون و انقلابی ماندن از منظر رهبری معظم انقلاب
v قلمرو و گونه ها
1. مقایسه انقلاب­های بزرگ دنیا و تحلیل آن‌ها بر مبنای آیات و روایات
2. انقلاب­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... و الزامات قرآنی آن‌ها
3. تبیین انقلاب­های قهقرایی، سفید، مخملی، رنگی و...
v پیامد ها
1. انقلاب فرهنگی، پژوهش‌های قرآنی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
2. انقلاب اسلامی، مبدأ تحول انسان‌ساز
3. فرهنگ انقلابی و تحول در نظام خانواده
v آسیب ها و چالش ها
1. موانع انقلابی ماندن از منظر قرآن کریم
2. موانع انقلابی بودن بر مبنای آیات و روایات
3. تحلیل علل افول یا به انحراف کشیده شدن بهار اسلامی بر مبنای آیات و روایات
4. التقاط و انحراف جریان‌ساز در جامعه اسلامی
5. جریان‌های نفوذ در تفکر انقلابی
6. جریان‌های تکفیری و انقلابی ماندن
7. وهابیت چالش انقلابی ماندن
8. استکبار و جریان‌سازی انقلاب‌زدایی
9. اسرائیل و جریان‌سازی اسلام هراسی
v راهکارها
1. انقلاب فرهنگی و تحول در علوم انسانی
2. انقلاب و راهکارهای عملی کردن آموزه‌های قرآن در جامعه
3. انقلاب و روش‌های نوین تعلیم و تربیت در قرآن
4. انقلاب اسلامی و زبان گفتمان بین ادیانی در قرآن
5. فرهنگ انقلاب و نقش امامت و رهبری در مدیریت فهم و اجرای آموزه‌های قرآنی
6. مدیریت بهره‌گیری از قرآن در عرصه سیاست و حکومت انقلابی
7. حوزه‌های علمیه و انقلابی ماندن
8. مراکز علمی و انقلابدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی