در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران، فرصت ها و چالش ها ملی 3352 نمایش

زمان برگزاری : 26 آبان 1395 زمان اتمام : 27 آبان 1395
برگزار کننده : گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
بررسی شیوه‌های دستیابی به حقوق مذکور در قانون اساسی و سند چشم‌انداز برای کودکان و نوجوانان
غنای حوزه‌های نظری مربوط به کودکان و به‌طور اخص جامعه‌شناسی کودکی
نقد و بررسی مهمترین پژوهش‌های تجربی انجام شده در حوزه کودکی در کشور در سالهای اخیر
بررسی روند فعالیت‌های انجام شده در حوزه کودکی و تحولات موجود و موانع و آسیب‌های آن
ایجاد فضای بحث و تفکر ونقد و حساسیت اجتماعی در مورد مسایل حوزه کودکی و نوجوانی از موضوعات این همایش می باشد.

وب سایت : ccyiot.alzahra.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 شهریور 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، ورودی شرقی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه الزهرا
شماره تلفن تماس : 02185692400
شماره فکس :
ایمیل : ccyiot@alzahra.ac.ir
محور ها : کودکان و نوجوانان، آموزش، رسانه و فضای مجازی
کودکان و نوجوانان، بهداشت و سلامت
کودکان و نوجوانان، ادبیات و هنر
کودکان و نوجوانان، اوقات فراغت و ورزش
کودکان و نوجوانان، رفاه اجتماعی و اقتصادی
کودکان و نوجوانان، امنیت، حقوق و قضا
کودکان و نوجوانان، خانواده و تربیت
کودکان و نوجوانان، محیط زیست و فضاهای محیطی

طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ، محیط زیست ،


اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران، فرصت ها و چالش ها