در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش شهرسازی ریل پایه ملی 2589 نمایش

زمان برگزاری : 5 بهمن 1395 زمان اتمام : 6 بهمن 1395
برگزار کننده : معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی - راه آهن ج . ا. ا
ایران در انتقال از دوره روستانشینی به شهر نشینی طی دهه های اخیر با چالشهای عمیق و اساسی رو به رو شده است. به طوری که بسیاری از مبانی ارزشی، سرمایه‌های معنوی و مادی و از جمله سرمایه‌های بین‌نسلی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های مهم این چالش‌ها تهدیدات کالبدی در شهرها و نواحی پیرامونی است که به شکل سکونت‌گاه‌های نامناسب و غیر رسمی بروز نموده است. رویکرد شهرسازی ریل پایه این ویژگی را دارد که در عین حال که ارزش‌های فرادست جامعه از جمله انسان‌مداری و سایر ارزش‌های انسانی را در بر دارد از راهکارها و شاخصه‌های بارز کالبدی نیز برخوردار است به عبارت دیگر شهرسازی ریل پایه می تواند رویکرد مهمی در حفظ و ارتقاء ارزشی کشور در عین برخورداری از کالبدی سزاوار زندگی انسان‌های این مرز و بوم بوده در عین حال به توسعه اقتصادی جامعه نیز یاری رساند.

وب سایت : rbudconf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 مهر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آذر 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان مرکزی راه آهن، طبقه 4 شرقی
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02155127532
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : شهرسازی ریل پایه و ....
1. توسعه اجتماعی
2. توسعه منطقه ای و مجموعه شهری
3. بهینه سازی و یکپارچه‌سازی حمل و نقل
4. پیاده‌مداری
5. محیط زیست
6. توسعه اقتصادی
7. تامین مالی و اجرای آن
8. باز آفرینی و طراحی شهری
9. آموزش و ترویج آن

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


دومین همایش شهرسازی ریل پایه