در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری ملی 274039 نمایش

زمان برگزاری : 20 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 21 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
«قرآن کریم» کتاب هدایت به رشد (یهدی الی الرشد) و صراط اقوم (یهدی للتی هی أقوم) تا بالاترین سطح خودتوانمندی عدالت بنیان پیشرفت (لیقوم الناس بالقسط) است و تفسیر قرآن کریم، پژوهش مسأله‌محور در قلمرو نظام مسائل رسالت این کتاب کریم یعنی مساله هدایت به رشد، هدایت به بالاترین سطح خود‌توانمندی عدالت­بنیان مدیریت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی است. معارف قرآن کریم برآیند این نظام پژوهشی است. واقعیت آشکار برای اهل نظر، این است که با گذشت چهار دهه از ظهور انقلاب اسلامی ایران همچنان عرصۀ پژوهشی و معارفی قرآن کریم، حضور شایسته‌ای در پشتیبانی سطوح پارادایمی، نظریه‌ای، دانشی، مدل‌پردازی و انبوه‌افزایی دانش اصیل رقم‌ زنندۀ اقتدار توسعه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران و در این راستا فرآوری علوم انسانی دین‌شناخت و قرآن‌بنیان نداشته است.

وب سایت : roshdcsrd.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 دی 1395
آدرس دبیرخانه : قم، شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهید حسین مولوی، خیابان شهیدان مولایی موحد، مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02532800430
شماره فکس :
ایمیل : m.t.e.roshd@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 15 اسفند 1395
محور ها : کنفرانس با نظر به اهداف خاص برگزیدة خویش، دارای سه سطح برجستة موضوعی است و تبیین نظرات و تألیف آثار، می­تواند در این راستا، به سامان آید:
1ـ در عرصۀ نگرش قرآنی به موضوع پیشرفت و ساختار کلان قرآن­پژوهی پیشرفت، شامل مباحثی چون:
1ـ1ـ نظام انتظارات، نیازها و فرانیازهای رشد در آستانه تعالیم قرآن کریم
1ـ2ـ اندیشۀ دین (قرآن) شناخت پیشرفت یا تفقه در دین (حکمت جامع اجتهادی) مساحت اصیل اندیشه و دانش تفسیری
1ـ3ـ ماهیت معرفت علمی، اندیشه­پژوهی (فرآیند معرفتی) و الگوپژوهی پیشرفت در چارچوبۀ اندیشه، پژوهش و دانش تفسیری؛
1ـ4ـ تاریخ اندیشه و دانش تفسیری بر مدار تاریخ فکر ترقی دین­شناخت
1ـ5ـ رویکردها، روش­ها و گرایش­های تفسیری در عیار مکتب تفسیری پیشرفت­شناخت
1ـ6ـ ساختار جامع (چونان گرایش­ها، لایه­ها و ابعاد) الگوی برگزیدۀ دانش و مکتب تفسیری بر مدار اندیشه­پژوهی پیشرفت
1ـ7ـ نظام علوم انسانی قرآن­شناخت بر مدار اندیشه و الگوی پیشرفت.
2ـ نظام روش­های پژوهش تفسیری پیشرفت­شناخت با نمونه عناوینی مانند:
2ـ1ـ مفهوم شناسی تازۀ روش تحقیق و روش­شناسی تفسیری پیشرفت نگر
2ـ2ـ فلسفۀ روش تحقیق پیشرفت نگر در اندیشه و دانش تفسیری
2ـ3ـ رویکردها و گرایش­های تفسیری و الگو­های روش­شناختی پشتیبان آن در چشم­انداز روش­شناسی تفسیری پیشرفت­نگر
2ـ4ـ فرآیند و سازوکار پژوهش تفسیری پیشرفت­نگر
2ـ5ـ الگوی نظام جامع روش­شناسی پژوهش تفسیری پیشرفت
2ـ6ـ روش­شناسی مبتنی بر الگوی ترتیبی تفسیری قران کریم
2ـ7ـ روش­شناسی مبتنی بر الگوی تنزیلی تفسیری قرآن کریم
2ـ8ـ یا عرصه­های نوین روش­شناسی پیشرفت­پژوهی قرآنی
2ـ9ـ روش­شناسی اقتدار توسعه ای و کاربردی دانش تفسیری و نظام معارف قرانی مبتنی بر آن
2ـ10ـ اصول و روش­شناسی پژوهش انتقادی وضعیت موجود جامعۀ هدف
2ـ11ـ اصول و روش­شناسی پژوهش الگوی مطلوب و فراتاریخی رشد
2ـ12ـ اصول و روش­شناسی مطالعات راهبردی و تحقیق و توسعه­ای در عرصۀ قرآن پژوهی.
3ـ اصول الگوی مدیریت قرآن­شناخت پیشرفت، با عناوینی مانند:
3ـ1ـ مبانی نظری و پارادایمی اندیشه و الگوی قرآنی تفسیر و مدیریت پیشرفت؛
3ـ2ـ نظام­های مطلوب رشد (تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در تعالیم قرآن کریم
3ـ3ـ تحلیل انتقادی وضعیت موجود جامعۀ هدف در چارچوبۀ الگوی قرآن شناخت نقد وضعیت
3ـ4ـ الگوی کاربردی و برنامه توسعه­ای پیشرفت در جامعه معاصر ایرانی، مستند به الگوی قرآنی پیشرفت؛
3ـ5ـ اصول سبک و معنی­داری زندگی در الگوی مدیریت قرآن شناخت پیشرفت
3ـ6ـ آسیب­شناسی و چالش­های پیش روی دانش تفسیر پیشرفت نگر، مسیر به سوی آینده
3ـ7ـ درآمدی قران شناخت بر سند الگوی پایۀ پیشرفت
3ـ8ـ گذاری به گفتمان و زبان هنرشناخت در زیست رو به رشد قرآنی
دقیقان اهل پژوهش قرآنی در چارچوبۀ عنوان، ایده و اهداف همایش می­توانند مباحثی متفاوت با این ساختار را به میان آورده و پیشنهاد و تألیف نمایند.
مستند پژوهش برگزیده می تواند کلیت یک سوره، کلیت قرآن کریم و یا نمونه های آیه­ای آن باشد.اولین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری