در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی بین المللی 272866 نمایش

زمان برگزاری : 2 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 3 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه شیراز
همایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح، عفو و دوستی با بررسی بنیانهای نظری، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی صلح از منظر ادیان و با رویکردی اخلاقی در صدد ارتقاء نقش آفرینی ادیان در صلح جهانی و منطقه ای میباشد. در حالیکه در خاورمیانه بزرگ اکنون بیش از هفت جنگ ادامه دار و فرساینده در افغانستان، یمن، سوریه، عراق، لیبی، صومالی و جنوب سودان در جریان است، رهبران و دانشمندان ادیان و گفتگوهای بین المذاهب میتوانند و باید با خشونت و الهیات جعلی خشونت ضد انسان وضد محیط زیست مبارزه کنند و در تمهید صلح پایدار بکوشند. گزاره ها، هنجارها، و سازمانهای دینی میتواننده هم با استفاده از هنر و ادبیات در توسعه نهادهای صلح محور در سطح جهانی موثر باشند وهم صلح پژوهی کاربردی را در حفظ سلامت جان و روان جوامع اعتلا بخشند. از آنجا که فارس و بویژه شهر تاریخی شیراز به درستی پایتخت صلح ایران و بلکه خاورمیانه میباشد، دانشگاه شیراز با همکاری سایر موسسات تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی این شهر مناسبترین میزبان برای کنفرانس بین المللی صلح در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ میباشد. مشارکت و پشتیبانی جدی نهادهای فرهنگی از این همایش میتواند ایران را در جهت ایفای نقش پل صلح خاورمیانه یاری رساند.

وب سایت : ethicswp.shirazu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 1 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه شیراز
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : ethicswp@shirazu.ac.ir
محور ها : ۱. بنیانهای نظری صلح، عفو و دوستی از منظر ادیان
۲. عفو، صلح، دوستی در تاریخ و سیاست معاصر در خاورمیانه: نقش ادیان
۳.جلوه های صلح گستری ادیان در هنر، معماری و ادبیات
۴.عفو وصلح و دوستی در حفظ محیط زیست از منظر ادیان
۵.عفو وصلح و دوستی در توسعه سلامت ازمنظر ادیان
۶.عفو وصلح و دوستی در روابط اجتماعی، بین المذاهب و بین الملل: نقش رسانه ها و سازمانهای غیر دولتی
۷. نقش ادیان در نهادینه سازی عفو وصلح و دوستی در جوامع، حقوق و روابط بین الملل
۸. سایر عناوین مرتبط با محورهای همایشهمایش بین المللی نقش ادیان در اخلاق صلح ، عفو و دوستی