در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران بین المللی 174880 نمایش

زمان برگزاری : 13 شهریور 1396 زمان اتمام : 16 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس با همکاری: انجمن بین ­المللی علوم باغبانی. انجمن علوم باغبانی ایران. معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ایران.
با یاری پروردگار متعال، نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران با شعار "تولید محصولات باغبانی در ایران: ظرفیت ها، چالش ها، راهبردها و همکاری‌های بین المللی"، از 13 تا 16 شهریور سال 1396 توسط دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن بین المللی علوم باغبانی، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و همکاری برخی از سازمان های داخلی و بین المللی برگزار می گردد.

وب سایت : www.irhc2017.org
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 خرداد 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان جلال آل احمد، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس - دبیرخانه کنفرانس
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 02148292115
شماره فکس :
ایمیل : IrHC2017@gmail.com
محور ها : مهندسی باغبانی
باغبانی دقیق
طرح و ساختار گلخانه
محیط های گلخانه ای و کنترل شده
مدیریت محصول
مدل سازی محیط و رشد گیاهی
ازدیاد
زیست شناسی مولکولی و کشت درون شیشه ای
گیاهان تراریخته
نشانگرهای مولکولی
کشت بافت و ریزازدیادی
ژرم پلاسم گیاهی
بیوتکنولوژی
تنش های محیطی و حفظ گیاهان
تنش های غیرزیستی
پاتوژن های خاک زی
مدیریت آفات و بیماری ها
کنترل بیولوژیک
تغییر اقلیم
تغذیه، آبیاری و روابط آبی گیاه
تغذیه گیاهی
مدیریت و سیستم های آبیاری
روابط آبی گیاه
بسترهای کشت و کشت های بدون خاک
هیدروپونیک
آب کشت
بسترهای کشت
کیفیت محصول و پس از برداشت
کنترل بیماری های پس از برداشت
کیفیت و سلامت محصولات تازه خوری
نگهداری با اتمسفر تغییر داده شده یا کنترل شده
مدل سازی فرآیندهای پس از برداشت
فضای سبز و باغبانی شهری
چمن
باغبانی شهری
فضای سبز شهری
ملاحظات انسانی در باغبانینخستین کنفرانس بین­ المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران