در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بین المللی 11091 نمایش

زمان برگزاری : 16 آذر 1395 زمان اتمام : 17 آذر 1395
برگزار کننده : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک آذر 1395 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : icsm.ut.ac.ir/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 مهر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
محل برگزاری : تهران - سالن همایشهای الغدیر
شماره تلفن تماس : 02188229901
شماره فکس :
ایمیل : info@csm.ut.ac.ir
محور ها : رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه
سیاستگذاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بخشی
استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی
مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
استراتژی سرمایه انسانی دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری و مدل کسب و کار
مدیریت استراتژیک در عمل: تدوین استراتژی، همراستاسازی ، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک