در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بین المللی 31780 نمایش

زمان برگزاری : 4 اسفند 1395 زمان اتمام : 5 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع ایران.
به اميد خداوند متعال برآنيم تا سيزدهمين دوره كنفرانس بين المللي صنايع را در تاريخ ٤ و ٥ اسفند ماه سال جاري در خطه سرسبز مازندران و دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار نماييم.
تكيه اصلي كنفرانس بر انتقال دانش و تجربيات دانشگاهيان، انديشمندان و صنعتگران در مبحث سيستم هاي هوشمند و كاربرد آن ها است. علاوه بر ارائه مقاله، سخنراني هاي كليدي، نشست ها و ميزگردهاي تخصصي نيز در برنامه كنفرانس گنجانده خواهند شد.

وب سایت : iiec2017.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : مازندران – بابل ، خیابان شیخ طبرسی - سرداران 12 – دانشگاه علوم و فنون مازندران
محل برگزاری : مازندران - بابلسر
شماره تلفن تماس : 01132191205
شماره فکس : 01132190118
ایمیل :
محور ها : Main Topics
Artificial Intelligence and Expert Systems
Big Data Management with Industrial Applications
Business Intelligence and Enterprise Systems
Cloud Computing / Cloud Manufacturing
Computational Intelligence in Manufacturing and Production Systems
Data Mining and Knowledge Discovery
Expert Knowledge Based Modeling
Healthcare Smart Systems
Intelligent Decision Making Systems
Intelligent Disaster and Crisis Management
Intelligent Management of Government and Municipal Systems
Intelligent System Modeling for Sustainable Economy
Intelligent Transportation Planning
Internet of Things (IoT) and Network Management Systems
Knowledge-Based Industry with IT Applications
Smart Agriculture in the Digital Economy
Smart Grid and Renewable Energy
Smart Innovation
Smart Logistics and Material Handling
Virtual Worlds of Production and Service Systems
General Topics
Applied Soft Computing
DEA in Manufacturing
Decision Analysis under Uncertainty
Facility Planning and Design
Financial Engineering
Forecasting and Future Study
Fuzzy Systems and Applications
Game Theory with Engineering Applications
Green Manufacturing
Healthcare Systems and Human Factors
Optimization Models and Algorithms
Production Planning and Scheduling
Project Management and Control
Quality and Reliability Engineering
Resistive Economy
Revenue Management and Pricing
Safety,Security and Risk Management
Supply Chain Management and Logistics
System Dynamics Modeling
Systems Modeling and Simulation
Technology and Knowledge Management

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، مدیریت و مالی ،


سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع