در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) ملی 23313 نمایش

این کنفرانس، پنجمین دوره از کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران است که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.
زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 31 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - با همکاری انجمن علمی الکترو مغناطیس مهندسی ایران
محور ها :
شیوه ­های نوین آموزش الکترومغناطیس مهندسی
کاربرد الکترومغناطیس در مهندسی
نظریه میدان­ها و امواج الکترومغناطیس
روش­های عددی در الکترومغناطیس
اندازه­ گیری الکترومغناطیسی
اپتیک و فوتونیک
آنتن و انتشار امواج
الکترومغناطیس و پدافند غیرعامل
سامانه ­های رادار و جنگ الکترومغناطیسی
مدارهای فعال و غیرفعال الکترومغناطیسی
مهندسی مایکروویو، امواج میلی­متری و زیرمیلی­متری
کاربرد روش المان محدود در محاسبات میدان­های مغناطیسی

وب سایت : www.iceem2017.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 6 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- دانشکده مهندسی برق
محل برگزاری : تهران – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
شماره تلفن تماس : 22970060
شماره فکس : 22970006
ایمیل : iceem2017@srttu.edu
زمان اعلام نتایج داوری : 20 بهمن 1395


پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)