در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام) ملی 24690 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 31 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی - با همکاری انجمن علمی الکترو مغناطیس مهندسی ایران
این کنفرانس، پنجمین دوره از کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران است که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.

وب سایت : www.iceem2017.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 16 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 6 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- دانشکده مهندسی برق
محل برگزاری : تهران – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
شماره تلفن تماس : 22970060
شماره فکس : 22970006
ایمیل : iceem2017@srttu.edu
زمان اعلام نتایج داوری : 20 بهمن 1395
محور ها : شیوه ­های نوین آموزش الکترومغناطیس مهندسی
کاربرد الکترومغناطیس در مهندسی
نظریه میدان­ها و امواج الکترومغناطیس
روش­های عددی در الکترومغناطیس
اندازه­ گیری الکترومغناطیسی
اپتیک و فوتونیک
آنتن و انتشار امواج
الکترومغناطیس و پدافند غیرعامل
سامانه ­های رادار و جنگ الکترومغناطیسی
مدارهای فعال و غیرفعال الکترومغناطیسی
مهندسی مایکروویو، امواج میلی­متری و زیرمیلی­متری
کاربرد روش المان محدود در محاسبات میدان­های مغناطیسیپنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (کام)