در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام ملی 20090 نمایش

زمان برگزاری : 4 اسفند 1395 زمان اتمام : 5 اسفند 1395
برگزار کننده : سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام اسفند ماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

وب سایت : zoonoses.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 5 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 30 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : اصفهان، خیابان جی، روبروی تالار شهروند، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 09014721772
شماره فکس :
ایمیل : zoonoses.ir@gmail.com
محور ها : پاتولوژی بیماری های زئونوتیک
پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
مقاومت های دارویی در بیماری های زئونوتیک
تشخیص، درمان و عوارض بیماری های زئونوتیک
اپیدمیولوژی بیماری های زئونوتیک
عفونت های بیمارستانی و شغلی ناشی از بیماری های زئونوتیک
بیماریابی زئونوزیز
اکولوژی بیماری های زئونوتیک
پاتوژنز بیماری های زئونوتیک
بار اقتصادی ناشی از بیماری های زئونوتیک
تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری های زئونوتیک
استفاده از عوامل زئونوتیک در بیوتروریسم
پرستاری از بیماری های زئونوتیک
اتیولوژی بیماری های زئونوتیک
بیماری های مشترک باکتریایی
بیماری های مشترک قارچی
بیماری های مشترک ریکتزیایی
بیماری های مشترک ویروسی
بیماری های مشترک انگلی
ناقلین بیماری زا و حشره شناسی
بيماري هاي نو پديد و باز پديد
بیماری های منتقله از طریق غذا، آب و هوا
بیولوژی سلولی و مولکولی
طب گرمسیری
بیماری های عفونی
بهداشت عمومی
عفونت هاي مرتبط با ناباروري
زیست شناسی حیات وحش
میکروبیولوژی
واکسن ها
و سایر زمینه های مرتبط

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ، دامپزشکی ،
کلمات کلیدی : همایش ، دام ، اسفند 95 ،


همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام