در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی بین المللی 4919 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 9 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران. با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
انجمن ایمولوژی و آلرژی ایران با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:
چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی

وب سایت : icia.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خ کارگر شمالی، کوچه مجد، پلاک 15. انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188020916
شماره فکس :
ایمیل : info@icia.ir
محور ها : Allergy and Immunotherapy of Allergic Disease
Cell therapy & Gene therapy
Computational Immunology & Systems Biology
Diagnostic Methods in Immunology
Cancer Immunology & Immunotherapy
Ethics
Immunology of Environmental Pollution and Chemical Victims
Innate Immunity and Inflammation
Immunoparasitology
Immunity to Bacteria & Fungi
Immunity to Viruses
Immunodermatology
Immunogenetics
Immunopharmacology & Medicinal Plants
Immunology of Rheumatic Diseases
Immunodeficiency
Immunology of Infectious Diseases
Immunoendocrinology
Immunology in Reproductive Medicine
Immunology & Nutrition
Exercise Immunology & Aging
Immunohematology
Research & Development
Tolerance & Autoimmunity
Transplantation
Mucosal Immunity
Monoclonal Antibody (Diagnostic & Therapeutic)
Oral Immunology
Psychoneuroimmunology
Stem Cells & Immunity
Vaccine
Veterinary Immunology

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی وآلرژی