در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ملی 14965 نمایش

زمان برگزاری : 26 مهر 1396 زمان اتمام : 27 مهر 1396
برگزار کننده : دانشگاه شیراز. انجمن علمی دانشگاه شیراز. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در مهر سال 1396 توسط دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.arabiciran.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : شیراز - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - بخش زبان و ادبیات عربی-
محل برگزاری : شیراز - دانشگاه شیراز
شماره تلفن تماس : 07136134249
شماره فکس :
ایمیل : arabic.shiraz2@gmail.com
محور ها : *** محور همایش صرفا آثاری است که به زبان عربی نگارش یافته باشد. و بر اساس یکی از محورهای زیر مورد مطالعه قرار گرفته باشند.
محورهای پژوهش:
مباحث نظری و تاریخی
متون ادبی(شعر،نثر)
متون زبانی (فرهنگ نویسی ، بلاغت، صرف و نحو و ...)
متون دینی(تفاسیر،کتب حدیث،کتب فقهی و ...)
متون تاریخی
متون علمی (طب، نجوم ، ریاضیات و ...)
رویکردهای پژوهش:
رویکرد ادبی(سبک شناسی، ادبیات تطبیقی،مطالعات فرهنگی و ...)
رویکرد زبانی (زبانشناسی،معناشناسی،تحلیل گفتمان،کارکردگرایی و ...)
نسخه شناسی
معرفی آثار کمتر شناخته شده
روش شناسی
مطالعات بینارشته ایهمایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی