در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات ملی 6059 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1395 زمان اتمام : 7 اسفند 1395
برگزار کننده : سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات - اسفند 1395 در شهر کرد برگزار خواهد شد.

وب سایت : chbimtfarshconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1395
آدرس دبیرخانه : چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، فرهنگیان، مجتمع ادارات قدیم، خیابان پیروزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت
محل برگزاری : چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
شماره تلفن تماس : 03832225877
شماره فکس : 03832225877
ایمیل :
محور ها : کاربرد فن آوری در تولید فرش دستباف ( مواد اولیه و ابزار ) :
راهکارهای توسعه پرورش گوسفند ، بز و سایر دام های تولیدکننده الیاف دامی
نقش ژنتیک ، فیزیولوژی در تغذیه دام و ارتقاء کمی و کیفی فرش دستباف چهار محال و بختیاری
فرآوری ، ریسندگی ، اصلاح و تولید مواد اولیه و ابزار فرش دستباف
رنگزاهای طبیعی و شیمیایی و رنگرزی سنتی و صنعتی خامه قالی
مردم نگاری و سبک شناسی طرح و نقش فرش دستباف چهار محال و بختیاری
شیوه های بافت فرش دستباف چهار محال و بختیاری
مبانی نظری و عملی فرش دستباف چهار محال و بختیاری
بازاریابی و صادرات :
مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف چهار محال و بختیاری
نقش نهادها ، شرکت ها ، تشکل ها در توسعه صادرات فرش دستباف چهار محال و بختیاری
راهکارهای بهبود کمی و کیفی در فروش و صادرات فرش دستباف چهار محال و بختیاری
نقش رسانه ها ، تبلیغات و فن آوری اطلاعات در توسعه فروش و صادرات فرش دستباف چهار محال و بختیاری
بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی در صادرات فرش دستباف چهار محال و بختیاری و آسیب شناسی هنر صنعت فرش استان
تجارت الکترونیک در بازاریابی و توسعه صادرات فرش دستباف چهار محال و بختیاری
تاثیر سیاست های نهادهای حمایتی در تولید و صادرات فرش دستباف چهار محال بختیاری

طبقه بندی ها : اقتصاد ،


 همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری با محوریت تولید و صادرات