در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / دزفول

همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ملی 3366 نمایش

زمان برگزاری : 11 اسفند 1395 زمان اتمام : 11 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی 11 اسفند سال جاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار خواهد گردید.

وب سایت : www.iaud.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : دزفول ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- مرکز رشد علم و فناوری -دبیرخانه همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
محل برگزاری : دزفول
شماره تلفن تماس : ۴۲۴۳۰۰۱۴
شماره فکس :
ایمیل : whs.iaud@gmail.com
محور ها : - آب و محیط زیست
- سازه های هیدرولیکی
-مباحث نوین در آبیاری و زهکشی
- بهره وری آب در کشاورزی
- آبخیزداری، خشکسالی و هواشناسی
-هیدرولوژی و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
- سازه های انتقال آب و مهندسی رودخانه
-بهره برداری از منابع آبهای نامتعارف

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ،


 همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی