در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / دزفول

همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی ملی 2483 نمایش

همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی 11 اسفند سال جاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار خواهد گردید.
زمان برگزاری : 11 اسفند 1395 زمان اتمام : 11 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
محور ها :
- آب و محیط زیست
- سازه های هیدرولیکی
-مباحث نوین در آبیاری و زهکشی
- بهره وری آب در کشاورزی
- آبخیزداری، خشکسالی و هواشناسی
-هیدرولوژی و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
- سازه های انتقال آب و مهندسی رودخانه
-بهره برداری از منابع آبهای نامتعارف

وب سایت : www.iaud.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : دزفول ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- مرکز رشد علم و فناوری -دبیرخانه همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
محل برگزاری : دزفول
شماره تلفن تماس : ۴۲۴۳۰۰۱۴
شماره فکس :
ایمیل : whs.iaud@gmail.com
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ،


 همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی