در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / نجف آباد

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام ملی 10177 نمایش

زمان برگزاری : 11 اسفند 1395 زمان اتمام : 11 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
تسامح و مدارا از مسائلی است که در جهان معاصر ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید.در فرهنگ و تمدن ایران صلح، مدارا،بردباری وشکیبایی جایگاه ویژه ای داشته است.در متون ادب پارسی نیز صلح و مدارا قابل بررسی است. در دوره هایی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین، نویسندگان ، علما، اندیشمندان و دولت مردانی بوده اند که بر تسامح و روا داری تاکید داشته اند. در فرهنگ این سرزمین توده های مردم با روا داری و تسامح در کنار یکدیگر روزگار گذرانده اند. تسامح و مدارا در فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز اصلی اخلاقی واعتقادی می­باشدکه قران ، پیامبر(ص) و ائمه بر آن تاکید کرده اند. تسامح و مدارا فرهنگ ضد خشونت و جنگ است، لذا جهان معاصر که با گسترش گروه های تندرو و افراطی و ظهور اندیشه های متعصبانه به مکانی نا امن بدل شده و تمدن بشری را با خطر مواجه کرده است ضرورت کندوکاوهای پژوهشی در این حوزه از فرهنگ وتمدن ایران و اسلام را ایجاب می­نماید

وب سایت : islamicculture.iaun.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- دانشکده انسانی – طبقه دوم – کریدور 9 – گروه تاریخ - اتاق 126
محل برگزاری : نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
شماره تلفن تماس : 03142291111
شماره فکس :
ایمیل : islamicculture1395@gmail.com
محور ها : الف) مباحث نظری: تسامح و مدارا در حوزه های : ادبیت ، جامعه شناسی ، فلسفه ، روانشناسی ، سیاست و...
ب) تسامح و مدارا در تاریخ ( ایران پیش از اسلام ، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ اسلام )
1- سیاست (رابطه دولت و حکام ، والیان، درباریان، دیوانیان، امرا و عامه مردم و......)
جامعه ( اقلیتهای دینی و مذهبی ، طبقات اجتماعی ، قومیتها ، موسسات و نهادها ، آموزش و......)
3- هنر (معماری ، خطاطی ، نقاشی ، صنایع ، موسیقی و......)40 فرهنگ عامه (زندگی روزمره ، خلق و خو ، معامله ، دوستی و مراوده ، رابطه بینا فردی ، آداب و رسوم ، عرف اجتماعی و...)
ج) تسامح و مدارا در فرهنگ و تمدن اسلامی :
1- قران وسیره پیامبر و ائمه
2- متون دینی و کلامی
3-فقه و حقوق ( ارث ، مهریه ، فتاوا ، ارتدادو...
4-تصوف و عرفان
5-فرق اسلامی
6- اخلاق و رفتار شناسی (رفتار با اقلیت ،اسرا ، قبایل ، زنان و......).همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام