در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بوشهر / بوشهر

اولین همایش ملی دانشگاه سبز ملی 7215 نمایش

زمان برگزاری : 4 اسفند 1395 زمان اتمام : 5 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه خلیج فارس.
اولین همایش ملی دانشگاه سبز 4 و 5 اسفند 1395 در بوشهر برگزار خواهد شد.

وب سایت : greenu.pgu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 28 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 25 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : بوشهر - دانشگاه خلیج فارس
شماره تلفن تماس : 09173786898
شماره فکس :
ایمیل : greenu@pgu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 19 بهمن 1395
محور ها : دانشگاه سبز، برنامه­ ریزی و ساختار؛
دانشگاه سبز، تجربیات داخلی و بین­ المللی؛
دانشگاه سبز و بهینه­ سازی مصرف انرژی؛
دانشگاه سبز و استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر؛
دانشگاه سبز و مدیریت مصرف آب و پساب؛
دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست؛
دانشگاه سبز و معماری؛
دانشگاه سبز، فرهنگسازی و آموزش؛
دانشگاه سبز و مدیریت پسماند؛
دانشگاه سبز و حمل و نقل. اولین همایش ملی دانشگاه سبز