در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

همایش ملی گیاهان دارویی ملی 3177 نمایش

زمان برگزاری : 18 اسفند 1395 زمان اتمام : 19 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود. انجمن علمی گیاهان دارویی ایران .
با عنایت به اهمیت گیاهان دارویی در زندگی انسان و همچنین سهم بسزایی که در چرخه سلامت و درمان بیماریها و متعاقب آن در اقتصاد کشور دارند در این همایش سعی برآن است که در محورهای متنوعی نظیر تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی، توسعه آموزش‌هاي علمي - كاربردي فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي، گیاهان دارویی ودانش بومی و سلامت جامعه، توسعه تحقيقات فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي ، فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی، توسعه تکنولوژی، استحصال و استخراج فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي، ترويج و توسعه فن آوری و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه صادرات فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي ،مدیریت آفات و بیماریهای گیاهان دارویی، اصلاح الگوي توليد، بسته‌بندي و مصرف فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي، شناسايي، پراكنش و بوم شناسي گياهان دارويي، كشت، اصلاح و اهلي كردن گياهان دارويي ، تاثير عوامل مختلف بر عملكرد و رشد گياهان دارويي و روشهاي حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم، اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی، فرآوري و استخراج و شناسایی مواد موثره فرآورده های طبیعی و گياهان دارويي بررسی گردد.

وب سایت : nmpc.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 6 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 02332544023
شماره فکس : 02332544023
ایمیل : nmpc@shahroodut.ac.ir
محور ها : -تحقیقات گیاهان دارویی : فیزیولوژی تنش های زیستی و غیر زیستی تنظیم کننده های رشد و...
-تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی ،دانش بومی و سلامت جامعه
-فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی
-فن اوری و فراوری گیاهان دارویی
-مدیریت افات و بیماریهای گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی و مدیریت پایدار آب و خاک
-گیاهان دارویی، حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم
-اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


همایش ملی گیاهان دارویی