در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران ملی 3383 نمایش

زمان برگزاری : 17 اسفند 1395 زمان اتمام : 18 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور طبس. انجمن ديرينه شناسي ايران.
یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای علمی ديرينه شناسی، توسعه كيفی نيروهای متخصص، بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه ديرينه شناسی برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.paleos.ir
آدرس دبیرخانه : مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم - گروه زمین شناسی
محل برگزاری : طبس - دانشگاه پیام نور مرکز طبس
شماره تلفن تماس : 05138804143
شماره فکس :
ایمیل : info.irps@gmail.com
محور ها : ریز دیرینه شناسی
دیرینه شناسی بی مهرگان
دیرینه شناسی مهره داران
دیرینه شناسی گیاهی
دیرینه شناسی دانه های گرده
دیرینه شناسی اثر فسیلها
انقراض و عوامل کنترل کننده آن
بوم شناسی دیرینه
جغرافیای زیستی دیرینه
چینه نگاری زیستی
چینه نگاری رخدادی
چینه نگاری ایزوتوپی
زمین باستان شناسی

طبقه بندی ها : تاریخ و باستان شناسی ،


یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران