در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی معماری ناجای آینده ملی 7216 نمایش

زمان برگزاری : 15 دی 1395 زمان اتمام : 30 دی 1395
برگزار کننده : مرکز مطالعات راهبردی ناجا.
نخستین همایش ملی معماری ناجای آینده به همت مرکز مطالعات راهبردی ناجا و با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای علمی و اجرایی کشور در نیمه دوم دی ماه1395 در تهران برگزار خواهد شد.
با عنایت به وظایف و ماموریت‌های گسترده و گوناگون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درمحیط پیچیده، مبهم، پویا و آشوبناک آتی، توجه به معماری سازمانی ناجا از جمله مباحث و مسایل بنیادین در این سازمان به شمار می رود.
از سوی دیگر نقش محوری مرکز مطالعات راهبردی ناجا در برنامه‌ریزی و جهت‌دهی علمی و دقیق به مسیر حرکت روبه‌جلوی ناجا، ضرورت پرداخت به مسأله معماری سازمانی و ارائه راهکارها و طرح‌های عملیاتی در این خصوص را ضروری می‌ساخت.
لذا برگزاری نخستین همایش ملی معماری سازمانی ناجا با چنین رویکردی طرح‌ریزی شد.
اهداف اصلی این همایش ناظر به بررسی و معرفی جنبه‌های مختلف معماری سازمانی (ساختار، فرایند، سامانه‌ها و زیرساخت) و آینده‌پژوهی ناجا است.

وب سایت : mpaconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه سیزدهم (شهید جنتی) شماره 48
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02181865739
شماره فکس :
ایمیل : info@mpaconf.ir
محور ها : الف: مفهوم شناسی نظری معماری سازمانی
‏1)‏ مفاهیم ( ابعاد،مولفه ها و شاخص ها ی) معماری سازمانی ‏
‏2)‏ الگو ها و چار چوب های معماری سازمانی ‏
‏3)‏ رویکرد های نظری معماری سازمانی ‏
‏4)‏ سیر تحول معماری سازمانی
ب: آینده پژوهی و مفهوم شناسی علمی معماری ناجا ی آینده
‏1)‏ رویکرد ها ، نظریه ها و الگو های آینده پژوهی در معماری ناجای آینده
‏2)‏ روند ها و پیشران های موثر در معماری ناجای آینده
‏3)‏ شگفتی سازها و عدم قطعیت های موثر در معماری ناجای آینده
‏4)‏ ابداع و خلاقیت در معماری ناجای آینده
پ: خاستگاه معرفت شناختی معماری ناجای آینده
‏1)‏ ارزش های دینی و معرفتی حاکم بر معماری ناجای آینده
‏2)‏ مبانی معماری ناجای آینده در گفتمان انقلاب اسلامی (قانون اساسی ، سند چشم انداز، اندیشه های ‏حضرت امام (ره)وتدابیرمقام معظم رهبری)‏
‏3)‏ اصول و سیاست های حاکم بر معماری ناجای آینده در گفتمان انقلاب اسلامی
ت) معماری ناجا ی آینده در تراز تمدن نوین اسلامی
‏1)‏ معماری ناجای آینده از منظر رویکرد تمدنی
‏2)‏ الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی
‏3)‏ شاخص های ناجای آینده در جامعه منتظر
‏4)‏ جایگاه و پیوند معرفت و معنویت در ناجای آینده
‏5)‏ الگوی مدیریت جهادی و مجاهد مسئول در ناجا ی آینده
ث: ضرورت ها و الزامات معماری ناجای آینده
‏1)‏ جهانی شدن و معماری ناجای آینده
‏2)‏ الگوی اسلامی – ایرانی و معماری ناجای آینده
‏3)‏ استحکام و ساخت درونی قدرت و معماری ناجای آینده
‏4)‏ شاخص های پلیس (اقتدار، جذابیت، هوشمندی و ...) ومعماری ناجای آینده
‏5)‏ سرمایه های انسانی و اجتماعی و معماری ناجای آینده
‏6)‏ الزامات حقوقی وتقنینی در معماری ناجای آینده
‏7)‏ جایگاه و نقش رسانه و آموزش در معماری ناجای آینده
ج: فناوری اطلاعات ومعماری ناجای آینده
‏1)‏ فضای مجازی و معماری ناجای آینده
‏2)‏ تحولات فن آوری و معماری ناجای آینده
چ: مطالعات تطبیقی در حوزه معماری سازمانی
‏1)‏ ماهیت شناسی مقایسه ای معماری سازمانی پلیس در دنیا
‏2)‏ ماهیت شناسی مقایسه ای و سیر تحول معماری سازمانی در موسسات داخلی ‏همایش ملی معماری ناجای آینده