در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / ملایر

اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان ملی 11864 نمایش

زمان برگزاری : 15 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 15 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه ملایر.
گروه روانشناسی، دانشگاه ملاير قصد دارد، با ياري خداوند متعال، همدلي دست­ اندركاران و حمايت دانش­پژوهان، اولین دوره­ همايش روانشناسی کودک و نوجوان را در اردیبهشت ماه 1396 برگزار نمايد. لذا از كليه­ي پژوهش­گران محترم دعوت مي شود، آثار مرتبط با محورهاي همايش را از طريق سايت همايش، به دبيرخانه ارسال نمايند.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/cap95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : ملایر - کیلومتر 4 جاده اراک - دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات وعلوم انسانی - گروه روانشناسی
محل برگزاری : ملایر - دانشگاه ملایر
شماره تلفن تماس : 08132355348
شماره فکس :
ایمیل : fnccap@malayeru.ac.ir
محور ها : تک فرزندی
- کودک و نوجوان و شبکه های اجتماعی مجازی
- کودک و نوجوان، رایانه و بازیهای رایانه ای
- اختلالات روان شناختی دوران کودکی و نوجوانی
- تواناییهای شناختی کودک و نوجوان(تفکر، هوش، خلاقیت و ...)
- سلامت روان کودک و نوجوان
- شیوه های تربیتی کودک و نوجوان
- مشکلات تحصیلی کودک و نوجوان
- تلویزیون، کودک و نوجوان
- ورزش و فعالیت بدنی، کودک و نوجوان
- بازی، کودک و نوجوان
- خانواده، کودک و نوجوان
- کودک و رشد زبان و ناهنجاریهای مربوط به آن
- کودک و نوجوان و همسالان
- کودک و نوجوان و نقاشی
- کودکان کار
- کودک آزاری
- محیط زیست و کودک و نوجوان
- سنجش ویژگیهای روانشناختی کودک
- ویژگیهای شناختی، اخلاقی، هیجانی، اجتماعی کودک و نوجواناولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان