در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران بین المللی 3057 نمایش

زمان برگزاری : 26 بهمن 1395 زمان اتمام : 27 بهمن 1395
برگزار کننده : دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، که به سالیانه برگزار می شود، معتبر ترین کنفرانس مدیریت ریسک و بحران در ایران و در منطقه می باشد. این کنفرانس پلت فرمی برای به اشتراک گذاری دانش، تجربیات و اشتراک مساعی در سطوح استراتژیک و عملیات مرتبط با کاهش ریسک بحران های طبیعی و انطباق با تغییرات اقلیم است.

وب سایت : indm.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 دی 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 21 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : تهران- خیابان بهار جنوبی، خیابان حمید صدیق، ساختمان تخت جمشید، طبقه دوم – واحدیک
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02177652904
شماره فکس : 02177652906
ایمیل : info@indm.ir
محور ها : - فرصت ها در چار چوب سندایی برای کاهش ریسک بحران SFDRR و قرارداد بین المللی اقلیم در کنفرانس کشورهای عضو(COP21) و پیاده سازی آنها در سطح ملی و محلی
- قرارداد بین المللی اقلیم(COP21) و نکات بارز آن در خصوص مدیریت تغییرات اقلیم
- پیوند وارتباط اهداف توسعه پایدار ( SDPs ) با مدیریت ریسک بحران
- مخاطرات طبیعی و بحران های انسان ساز:زلزله، سیل ، آتش سوزی،موج گرم و سرد ، CBRN ، مخاطرات طبیعی و تکنولوژیکی(NATEC)، مخاطرات تلفیقی ، تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی، سنجش از دور، GIS ، استفاده از پهبادها برای پاسخ به بحران.
- نتایج بحران های طبیعی و انسان ساز در ایعاد خسارات ساختاری، زیست محیطی ، مالی و اقتصادی ، سامانه های تخمین و فرآوری خسارات در زمان واقعی و مدل سازی آن،شریان های حیاتی و تبعات آبشاری.
- مخاطرات طبیعی و برآورد آسیب پذیری، ابعاد اجتماعی بحران، برداشت و درک ریسک و ارتباطات، ارزیابی ریسک، نقشه مخاطرات و ریسک.
- مدیریت ریسک بحران برای مخاطرات طبیعی ، استراتژی حفاظت طولانی مدت و اقدامات پیشگیری و کاهش اقدامات ساختاری و غیر ساختاری و ابزار،مقاوکم سازی و نگهداری از زیر ساخت های حیاتی،آموزش عمومی. تمرینات اضطراری و برگزاری مانور،کمپین شهرهای تاب آور(MCR-Campaign )
- نقش هشدار پیش هنگام،پیش بینی، برنامه ریزی اقتضایی،مدیریت شرایط اضطرار،تخلیه،بازسازی و ساخت بهتر از قبل با رویکرد پارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری.
- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ، فرآیندهای تصمیم ساز ، حاکمیت ریسک ، ابزار تصمیم گیری بیمه های اتکایی فعال و بیمه برای افراد کم درآمد
- پیشگیری و کاهش تبعات خشکسالی و سیل در حوزه کشاورزی
- تعیین کاراکنر و نوع رفتار و اندازه گیری خشکسالی ها و سیل

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،
کلمات کلیدی : کنفرانس ، هشتمین ، بهمن 95 ،


هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران