در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست بین المللی 10135 نمایش

زمان برگزاری : 26 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 27 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه تهران و انجمن علمی - دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط زیست(زیستا)
چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست که بعنوان تنها همایش تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، بستری مناسب برای افزایش تعامل و همفکری اساتید، محققان، صاحب نظران، مدیران، تصمیم گیران، تصمیم سازان، کارشناسان و کلیه افراد درگیر و مسئول در حوزه محیط زیست در راستای رسیدن به محیط زیست عاری از مشکلات و نهایتا" توسعه پایدار درخور فراهم می کند.

وب سایت : epm.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 15 اردیبهشت 1396
آدرس دبیرخانه : تهران- خیابان دانشگاه- خیابان قدس- کوچه آذین – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- ساختمان شماره 2- انجمن علمی - دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط زیست(زیستا)
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 09018096084
شماره فکس : 02143856285
ایمیل : env_conf@ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 8 اردیبهشت 1396
محور ها :  ارزیابی و مدیریت محیط زیست
 برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی
 بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و سوانح
 اقتصاد، حقوق، آموزش و سیاست محیط زیست
 مهندسی محیط زیست
 طراحی محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست