در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنفرانس مهندسی وتکنولوژی های سبز برای آینده پایدار ملی 3724 نمایش

زمان برگزاری : 28 دی 1395 زمان اتمام : 29 دی 1395
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران.
بشر كنونی با رقم زدن قرنی از تاریخ و صرفا” با هدف توسعه و پيشرفت كه سرشارَ از تحولات سریع و بی سابقه در صنعت نيز بوده ، بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی ، با آسیب رسانیدن به کره زمین، شرایط محیط زیست را به جایی رسانید که بحران حاصل از آن مورد توجه و اهمیت جهانی قرار گرفت.از این رو برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ و در گزارش ارایه شده از سوی کمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان ملل، مفهوم توسعه پایدار متبلور و جایگاهی ویژه در ادبیات محیط زیست پیدا کرد. با این حال متاسفانه در کشور عزیز ما ، این مفاهیم کمتر مورد عنایت دانشگاهیان و صنعتگران قرار گرفته است.

وب سایت : greentech.aut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آذر 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 29 آذر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی.
محل برگزاری : تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره تلفن تماس : 02164543155
شماره فکس : 02166405847
ایمیل : greentech@aut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 آذر 1395
محور ها : توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در ایران
صنعت پتروشیمی و آمایش سرزمین
تصمیم گیری و ممیزی واحدها براساس شاخص های مهندسی پایدار
ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های پتروشیمی
تأثیر ملاحظات محیط زیستی بر بازار محصولات پتروشیمی
قوانین و الزامات محیط زیستی ملی و بین المللی مؤثر بر بازار
فرهنگ محیط زیستی و بازار
محدودیت منابع و بازار
تغییر اقلیم و تنظیم بازار
محصولات سبز و فرآیندهای پایدار در صنعت پتروشیمی
محصولات سبز (مواد پلیمری تخریب پذیر، حلال های سبز، کاتالیست های سبز و ...)
ملاحظات محیط زیستی در انتخاب فرآیندها (مصرف منابع، کاهش ضایعات، کاهش آلایندگی و ...)
کاربرد مدل سازی و شبیه سازی در ارزیابی محیط زیستی فرآیندها
تکنولوژی های سبز و صنعت پتروشیمی (نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی و ...)
آموزش مهندسی در توسعه پایدار
آموزش اخلاق مهندسی
تأثیر آموزش در تحقق اصول مهندسی سبز
بهینه سازی فرآیندها در صنعت پتروشیمی
کاهش و بازیابی گازهای فلر
بهینه سازی مصرف منابع (انرژی، آب و ...)
کاهش ضایعات
بازیابی و بازچرخانی مواد و ضایعات
روش های کنترل آلودگی های محیط زیستی
تکنولوژی های کاهش، مصرف، ذخیره سازی و تبدیل
ارزیابی چرخه حیات محصولات
ردپای کربن محصولات
اثرات صنعت پتروشیمی بر محیط زیست
کیفیت هوا
منابع آبی
خاک
پسماند

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، محیط زیست ،


دومین کنفرانس مهندسی وتکنولوژی های سبز برای آینده پایدار