در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران ملی 6411 نمایش

زمان برگزاری : 17 بهمن 1395 زمان اتمام : 17 بهمن 1395
برگزار کننده : بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان فارس.
اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران 17 بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Fars-FCFIRD
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 3 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 3 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه : شیراز-خیابان ساحلی دانشگاه پیام نوراستان فارس
محل برگزاری : شیراز -دانشگاه پیام نور شیراز
شماره تلفن تماس : 07132253163
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : تبیین گفتمان اسلام انقلابی در پرتو انقلاب اسلامی
چالشهای گفتمانی انقلاب اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری
نقش دانشگاهها،نخبگان واساتید در استمرار انقلاب اسلامی
جایگاه اقتصاد مقاومتی در استمرار گفتمان انقلاب اسلامی
آسیب شناسی انقلاب اسلامی، فرصت ها وچالشها
نقش جنبش نرم افزاری وتولیدعلم در استمرار انقلاب اسلامی
جایگاه انقلاب اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی
دستاورد شناسی انقلاب اسلامیاولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران