در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ملی 11887 نمایش

زمان برگزاری : 5 شهریور 1396 زمان اتمام : 7 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود. انجمن فیزیک ایران.
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود افتخار دارد که میزبان بزرگترین گردهمایی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران باشد. هدف ما ایجاد فضایی ست که زمینه تبادل نظر و مشارکت را برای همگان در زمینه های مختلف دینامیک سیالات فراهم سازد. کنفرانس دینامیک شاره ها ضمن مطرح کردن مهمترین یافته های علمی پژوهشگران، در جهت ارائه راه حل برای مشکلات صنعتی نیز گام برمیدارد.

وب سایت : www.fdc2017.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 10 مرداد 1396
آدرس دبیرخانه : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 02332300258
شماره فکس : 02332300258
ایمیل : FD2017@shahroodut.ac.ir
محور ها : جریان‌های آرام
جریان‌های متلاطم
پایداری جریان
جریان‌های تراکم‌ ناپذیر
جریان‌های تراکم‌پذیر
جریان‌های بیولوژیك
لایه‌های مرزی
شاره‌های غیرنیوتنی
جریان های با سطح آزاد
جریان‌های دوفازی و چندفازی
جریان‌های همراه با احتراق
جریان‌های رقیق
جریان در محیط‌های متخلخل
دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)
کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی
دینامیک شاره های زیست محیطی
اثرات شناوری و دوران در جریان
انتقال جرم و گرما
جریان‌های با سطح آزاد
کاربرد شاره‌ها در مهندسی پزشکی
روش‌های اندازه‌گیری و کنترل جریان
دینامیک شاره‌ها در مقیاس کوچک (میکرو و نانو)
دینامیک شاره ها در مهندسی سازه های دریایی و مهندسی کشتی
دینامیک شاره‌ها با اثرات میدان مغناطیسی و الکتریکی
نانوشاره‌ها
بایو مکانیک
مهندسی بافت
سایرهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها