در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی ملی 11170 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه مازندران .
نخستين همايش ملی"نهج البلاغه و علوم ادبي" در تاريخ ششم ارديبهشت 1396 در دانشگاه مازندران برگزار ميی شود.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nbls95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1395
آدرس دبیرخانه : مازندران - بابلسر - خیابان بهشتی- بلوار ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
محل برگزاری : بابلسر - دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 01135302601
شماره فکس :
ایمیل : nahjolbalaghe@umz.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 بهمن 1395
محور ها : 1-نهج البلاغه و قرآن
2-نهج البلاغه و ترجمه با محوريت:
1-2:بررسي ترجمه ها از نگاه نقد صرفی و نحوی
2-2:بررسي تطبيقي ترجمه هاي نهج البلاغه
3-2:سير تاريخي ترجمه نهج البلاغه
3-نهج البلاغه و زيبايي شناسي:
1-3:بررسي موسيقي در نهج البلاغه
2-3:"""" بلاغي نهج البلاغه
3-3:""" نشانه شناسي نهج البلاغه
4-3:""" لغوي و ريشه يابي واژه ها در نهج البلاغه
5-3:""" معناشناسي نهج البلاغه
4-نهج البلاغه و نظريه هاي ادبي
1-4: بينامتنيت در نهج البلاغه
2-4: بررسي انواع ادبي در نهج البلاغه
3-4: نهج البلاغه و بررسي نظريه هاي ادبيات تطبيقي و ...
5-بررسي نسخه هاي خطي نهج البلاغه
6-جمع آوري اسناد نهج البلاغه، نگاه دانشمندان و اديبان و مخالفان و موافقان نسبت به آن.نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی